3 Ağustos 2007 Cuma

DİVANÜ LUGAT-İT TÜRK

Divanü miladi 1072 yılında Kaşgarlı Mahmut yazmıştır. Bağdat Halifesi Al-Muktedi Billah’ a takdim edilmiştir.

Karı:Yaşlı,ihtiyar; yaşlı olan her hangi bir şey.

Yılkı: Başı boş salınmış hayvan sürüsü

Aba:baba “Tibet dilinde” –aba:Ayı. Aba: ana(oğuzca)

Alçak:yumuşak huylu,ince kişi,uslu.

Almıla:elma (oğuzca elma)

Alp:yiğit,kahraman,bahadır.

Argun:sıçan cinsinden,yarım arşın uzunluğunda hayvan.

Arık:ırmak,kaş,kanal. –Arık:zayıf,cılız(oğuzca,kıpçakça)

Artın:yükletmek.

Artuk:fazla,ziyade.

Uluğ:yaz ortası.

Baku:tepe,yokuş.

Bal:arı yağı.(oğuz ve kıpçak türkçesinde)

Bala: yardımcı,çırak.

Baldır:üvey

Baldız:karının kendinden küçük kız kardeşi

Barak:çok tüylü köpek

Bedük:büyük

Berk :sağlam, muhafaza edilmiş

Bilge: hakim,akıllı,bilgin,alim..

Bitik:kitap,mektup,yazı.

Bor:şarap

Borık:huy,gidiş.

Böri:kurt

Börk:başlık.

Bukagu:kelepçe.

Çabuk: Türk gölünde bulunan ufak balık.

Çaflı:şahin.

Çağrı:doğan kuşu,çakır kuşu.

Çanak:kapkacak(oğuzca)

Çapıt:saldırmak.

Çarun:çınar ağacı.

Çatpa:köy muhtarının imeceye gitmeyenden aldığı tutu(çiğilce)

Çekik:küçük çocuğun pipisi.

Çekük:çekiç(oğuzca)

Çiğ:bir türk arşını,bez ölçülür.

Çiğil: ip düğümlemek.

Çit:nakışlı çin ipeklisi.

Çocuk: domuz yavrusu,her şeyin küçüğü(çağatayca)

Çomak:asa

Çor:avret yeri bitişik olan kadın; sarılgan bitki.(oğuzca)

Çömçe:kepçe.

Dava: ılgın ağacı meyvası.

Dede: baba(oğuzca)

Eke:büyük kız kardeş.

Er:erkek, adam.

Ersek:ortaya düşmüş azgın kadın.

Esin: rüzgar, esinti”ayrıca kadın adı.

Eş: arkadaş,eş.

Inanç: güvenilen.

Ir:utanma bildiren söz. Bakınız: ır,ırra,ıra.

Irgat:sallamak.

Kadaş:akraba,hısım,karedeş.

Kamçı: at,deve ve sığırın erkeklik aygıtı.

Kam:kam,şamaan,kahin.

Keçe:keçe(oğuzca)-ayrıca kavun karpuz taşınan sele,sepet.

Kem:hastalık.

Kımız:ekşi.

Kırkıl:kırkılmak.

Kapaklığ:kız oğlan kız.

Kiçik:küçük.

Koduş:birbirine güvenmek.

Kom:deve havudu.”deve çuluna saman doldurulur sonra devenin üzerine konur buna deve komi denir.”

Konuk:misafir(uygurca)

Kova: kova(oğuzca)

Kön: at derisi.

Kuram:mertebe.aşama.

Kutan:kutlu olmak.

Kutat: kutlu olmak.

Kültür: güldürmek. –at bağlayıp köstekleyip yere yatırmak.

Laçin:şahin,yiğit adam.

Liş:salya,balgam(çiğilce)

Maraz: karanlık ngece.

Oba:oba(oğuzca)

Obuz: katı olan, basık düz yer.

Körpe:yazın doğan çocuk.

Onğ: sağ(çiğilce)

Oy: oymak.

Oynaş:başka biriyle sevişen kadın.

Öge:çok akıllı, yaşlı kimse.

Öküz:ırmak, dere.

Ören: her şeyin kötüsü.(oğuzca)

Örgüç: saç örgüsü.

Kızıl: Kaşgarda bir kışlak.

Pamuk:Oğuzca.kelime

Perçem:belge(oğuzca)

Porsuk: (oğuzca kelime)

Pürçek: insan kekili

Sagrı: deri.

Saman: çiğilce kelime.

Sökmen:yiğitlere verilen ungun.

Tengri: gök, sema.-Tengri: büyük bir dağ.

Toklı: altı aylık kuzu.

Tokınç: çörek.

Tokul: döğülmek(oğuzca)

Tokuş:savaş.

Tonğuz: domuz.

Tosun: haşarı – atlar için; tosun tay.

Tuğ: Hakan için çalınan davul veya kös.

Tünek: hapishane

Tüngür: dünür.

Tüzün: yumuşak huylu.

Uluğ:büyük, yüce.

Uluş: köy(çiğilce)

Uz: usta.

Yağı: düşman

Yağ: yağ (oğuzca)

Yalavaç: elçi, Peygamber.

Yalın : alev

Yman : kötü.

Yanut: karşılık, cevap.

Yaraş: uyuşmak.

Yarman: tırmanmak.

Yavuz: kötü, fena

Yazok et: pastırma.

Yel: cin

Yılgın: Ilgın, ılgın ağacı.

Türk: gençlik çağının ortasında olan genç.

Yöre: çevre(oğuzca)

Yog basan: cenaze gömüldükten sonra verilen yemek.

Yumuş.: hizmet, vazife

Yund: at , at sürüsü

Yurt: delik, yurt, ören.

Yükünç: namaz, ibadet (kıpçakça) baş eğme.

Zap zap: çabuk yürümede çıkan ses

ÖZEL ADLAR

Afrasyab: Türklerin adları, Tonga Alper, dedikleri ulusal kahraman ve büyük hakan Farsça adı.

Alp Tegin: “yiğit köle” anlamıma köle adı.

Argu: bir köy adı.

As: cariyelere verilen adlardan.

Ayas: kölelere verlen adlardan.

Azak: Oğuz beylerinden bir büyüyün adı.

Badruk: erkek adı.

Can: bir uygur şehrinin adı.

Bilge Beg: erkek adı.

Büke: aynı begin başka bir adı.

Bulgar: Türklerden bir bölük..

Çarık(çaruk): Türklerden Barçuk şehrinde oturan bir boyun adı.

Çiğil(çiyil): Türklerden bir boy.

Çomak: müslümanlara verilen verilen ad.

Inal: anası hatun,babası ortalık adamlarından bulunan bütün gençlere verilen ad. Bakınız: İnal.

Karakuş: mizan yıldızı.

Ürünğ: kaş öküz(xotan şehrinde iki derenin adı).

Kutan: erkek adı.

Merv: Turan’da bir şehir adı.

Otamış: erkek adı.

Rum: 1-Iysu’un oğlunun adı 2-Tanınmış ülke adı.

Ata:hekim.

Selçük. Selçuklu devletini kuranların dedelerinin adı.

Siyavuş: Afrasyab kızı Kaz’ın kocasının adı.

Süli: köle adı.

Şaş: Taşkent şehrinin adı.

Takas: bir şehir adı.

Tangut: Çin’e yakın oturan Türklerden bir bölük.

Taptu: erkek adı.

Tarım: Uygur sınırında, bir yer adı.

Terken: Taşkent şehrin adı.

Turumtay: yırtıcı kuş adıdır ki, erkeklere ad verilir.

Türk: Nuh peygamberin oğlu Yafes’in oğlu.

Uğrak: bir türk boyu. (örnek: Dığrak küçük boy adı)

Yağma: bir türk boyu.

Yemek türklerden bir bölük.

Sonuç Konya ve çevresinde yaşayan hemşehrilerime armağanımdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder