9 Ağustos 2007 Perşembe

SELÇUKLU TÜRKLERİ İLE İLGİLİ ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMA

Ankara’da Selçuklulara ait Yediler Mezarlığından 1935 yılının 10 haziranında on iskelet çıkaran ve üzerlerinde bilimsel olarak araştırma yapan Dr. Şevket Aziz Kansu hocanın izlenimleri;
Braki kafa ve Alpli insan teşhisi:
a) Braki kafadırlar
b) İnce ve uzun burunludurlar.
c) Yüzleri kafa şekli ile alakalı olarak orta boyda bir yüzdür.
d) Kafaların kulak deliği olarak- bregma mesafaesi ve basion bregma mesafesi kafanın uzunluk ile uzunluk irtifa karinesi(yaniyüksekliği), kafa kaidesinden yani kuralından, kafa damına kadar olan mesafa yüksekliği ile karekterize etmektedir.Bu durumdaki kafalara hypsikran denir. Bunlar Alpli tipin temsilcisidir.(Alp ırkı dağlarda yaşıyan brakisefal yani yuvarlak kafa demektir.Asyanın batı yaylaları yuvarlak kafalı ırkın niteliklerini taşıdığı yerdir.Örneğin: Alpistan şimdiki Elbistan kazası, aynı zamanda alpin ırkı vasıfları bakımından en zengin durağımızdır.)
e) Selçuklu kadınlarının ortalama boyu 1,51 cm.
f) Selçuklu erkeklerinin ortalama boyu 1.60 cm.
g) Ermeni arazisinde ve Yukarı Mezopotamya’da muhtelif gruplar Asurlular ve belki bazı Kürtler yani bunlar çok uzun ve daha eğri burun ve belki daha kalın dudaklara sahiptir.
h) Lübnan ve Cebeli Duruz bölgesinde uzun kafa, düz bir buruna sahiptir. Kaşlar çok kalın gür ve gelişmiştir.

Asya Türkleri: Baş ölçüsü (endisi) 84 olup bu ırk esmer ve boyu ortadan az uzundur.
Ermeni karinesi(karine: karışık belirsiz bir işin anlaşılmasına ve çözülmesine yarıyan ipucu.) kafatası 83 ile 85 tir.
Asurlu karinesi yani endisi 84.8. Yezidiler karinesi kafa endisi 83.
Anadolu’nun %70 brakisefal, %30 mezosefal yani uzun ile yuvarlak kafa ortasıdır. Bir kaçı dolikosefaldir. Anadoluya yerleşmiş brakısefal olan Etiler yani Hititlerin yerine geçen Lidyalılar, Karyalılar, Frikyalılar denen ırkların kimler olduğunu bilemiyoruz. Yani Anadolu’luların kimler olduğundan malumatım yok.
Dip not:
Brakisefal(kısa ve yuvarlak kafa) endis değeri: 80 ve 80 yukarısıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder