28 Aralık 2010 Salı

Tanrıların Sembolleri

Hitit Dönemi Anadolu HaritasıSaban: Erken Hanedanlık Dönemin'den Neo-Asur zamanlarına dek dinsel bir simge olarak bilinen saban, her ne kadar daha erken dönemlerde pek çok değişik tanrı ve tanrıçanın simgesi olarak gösterilmiş olsada, Kassit kudurrularında tanrı Ningirsu'yu temsil etmek için (ve aynı şekilde Neo-Asur ve Neo-Babil sanatında Ninurta'nın simgesidir.)


Bir saban. Asur ve Babil kralı Esarhaddon (M.Ö. 680-669 yılları arasında hüküm sürmüştür.) anısına yapılan bir bazalt taş anıttan alınan bir detay. Sabanı Ttanrı Dagan icat etmiş.