5 Ağustos 2007 Pazar

DOLİKOSEFALLER! ASYA ASYALILARINDIR.

(Kurgu yaptım ciddiye almayın! Ama okuyun)

Mesolitik çağda yani insanın toplayıcılıkla hayatını idame ettirdiği dönem insanoğlu mağarada yaşıyor. Kaya üstüne resim yapıyor.Bu dönemin insanı Anadoluda yaşamaktadır. Mesolitik çağdan sonra insana Avrupada brakisefallere rastlanmaktadır. Paleolitik dönemdeki insan göçebe hayatı ve toplayıcılıkla hayatını kazanmaktadır.Anadoluda dolikosefaller var. Az oranda da mesosefaller bulunmaktadır. Avrupa’ya göç eden neolitik göçmenler dolikosefallerdir.Ayrıca Avrupa’nın merkezine ve İspanya’ya göç eden brakisefaller Anadolu’dan gelmişler. Brakisefaller önce Orta Asya’da görüldüler,sonra Anadolu ve Balkanlar üzerinden tüm Avrupa’ya yayıldılar.

Sonuç: ilk olarak akla gelen insanlığın çıkış merkezi Anadolu,Ortadoğu,Suriye ve Hindistan yani tamamıyla Asya’dır. İkinci plan dolikosefaller Asya’ya dönmek istiyor. Ortadoğunun zenginlikleri ön planda, öncülüğünü Hititlerin yaptığı dolikosefalleri ,Anadolu’dan Asya dışına sürme süreci yaşanmaya başladı.Hitit ve Hatti ifadeleri Tevrat’ta ki Etileri temsil eden “Het” adından kaynaklanmaktadır.Hatta Hind-Avrupa dili adı yanlışlıkla kullanılmış.Bu bir haksızlıktır Yani Hititler indio-avrupa ırkı değildir.Böylelikle Anadolunun yerli halkının mitolojisine, kültürüne ve uygarlığına sahip çıktılar. Yeni sloganımız” Asya, Asya’lılarındır.” Aslında temelde brakisefaller, dolikosefaller ve mezosefaller kardeşler. Bilinmektedirki Ortadoğu, Suriye, Mezopotamya ve Anadolu insanlığın çıkış merkezi olduğu arkeolojik kazılardan . İnsanlık uzun zaman sürecinde bu adı geçen ırkların birbirleriyle nesillerini devam ettirmek amacıyla evlilik yada değişik yollarla birleşmeleri sonucunda çeşitli ırklar ortaya çıktığı gerçek.Buda bilimde etnik yapılanmaları ortaya çıkarmıştır.

Adem’in cenneti mö.11.bin yıl önce taş devrinde insanlar Türkiye,Suriye,Irak ve İran sınır bölgesinde avcılık yaparak yaşıyorlardı.Daha sonra toprağı işlemeye başladı. En yüksek medeniyet burada oluştu. Kabil burada çiftçiliğe başladı. Bu yer Göbeklitepedir. Ev ve yatak yapmayı, topraktan çömlek yapmayı Türkiye ile Suriye’deki arkeolojik kazılardan anlaşılıyor.

Adem ile Havva’nın Şanlı Urfa’nın Göbeklitepe bölgesinde olabileceğini öne sürüyorlar.İlk tarımda burada yapılmaya başladı. Dahası 68 çeşit buğday türünün ve tüm tahılların kökeni ise Karacadağ eteklerinde yetiştiği ortaya çıktı. M.ö.7500 de ilk defa yerleşik hayata geçen Çumra,Çatalhöyüklüler Dolikosefal halktır.Bu halk ev yapıp, hayvanları evcilleştirmişlerdir. Çatalhöyük arkeolojik kazısını İngiliz arkeologları yapmaktadırlar. Özellikle İngiliz halkıda büyük oranda dolikasefal ve az oranda da mezosefaldir.. Aynı halk ms.13. yy’da ateşli silah olan tüfeği icat etti ve ayrıca 1800’lü yılların sonunda endüstri devrimini başardılar.Özellikle aynı halk ms.19.yy ilk yarısında tren lokomatifi ve ilk televizyonu icad etti. Sonuç olarak Asyalılar,Asya’ya sahip çıkın.

Dip not:

Dolikosefal:uzun kafa

Brakisefal:kısa kafa,yuvarlak kafa

Mesosefal: orta kafa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder