28 Temmuz 2009 Salı

Anadolu Kadını

Posted by Picasa

ANADOLU YERLİSİ HATTİLİ KADININ FİZYONOMİSİ


Yuvarlak top kafalı (brakisefal), geniş yüzlü, yüz öne fırlamış vaziyette. aplak yüzlü denebilir. Burun büyük ve kalın ucu daha da kalın. Alın başa doğru eğilimli ve alın ile burun arası düz, gözleri iri yuvarlak,kaşları hilal şeklinde kalın ve çatıktır. Yüz yapıları başka insanlara benzemeyen iri yapılı ulu insanlar. İyi savaşçı ve inatçılardır. Ankara Hasanoğlan Heykelciği MÖ.2100-2000 yıl.ait.NOT: heykelciğin boynu kalın ve uzun, omuzları geniş, kolları uzun birde gövde uzun, bacaklar kısa. Hititlerle karışmış olabilir.

HATTİLER barışsever, zengin ve erinçli insanlar. Kurdukları kentlerin çoğunun çevresi surla çevrili değil. Tanrıları çoktu ve insana benzerdi. Dilleri ne bugünkü Arapların atası Samilerin diline, ne Anadolu nun en eski halklarından Luvi’lerin diline, nede bizim dilimize benzerdi. Kendine özgü bir dildi. Hattiler Yazıyı bilmiyorlardı. Kurdukları sakin kent egemenlikleri MÖ. 2000 li yıllarda Kafkaslar üzerinden Anadolu ya girdikleri genelde kabul gören ve kendi konuştukları dile NEŞİLİ diyen ilkel Hitit boyları tarafından ele geçirildi.

21 Temmuz 2009 Salı

Malakanlar

1870'lerde bir grup Akşehir'deki Rus Kazakların Ataları Malakanlar Kars'ta.1900'lerde Malakan ailesinden bir grup

18 Temmuz 2009 Cumartesi

Anadolu Yerlisi Hattili Kaya Kabartması -SivasTanımı: Geniş yüzlü, yuvarlak kafalı(birakisefal). İri, kalın ve gaga burunlu, iri yapılı anadolu yerlisi. Hattililer savaşçı ve inatçıdırlar.