4 Eylül 2007 Salı

ANTİK YUNAN FELSEFESİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

(Latin harfleriyle felsefi terimlerin yazımı)
-Aer: hava
-Agenetos: doğurulmamış. varagelinmemiş.
-Algos: acı
-Analogia: oran, orantı,analoji

-Agrafos nomos: yazılmayan yasa.
-Demiourgos: usta,sanatkar
-Doksa: kanaat,zan,kanı.
-Duas:çift,
-Ergon:iş, emek,eser,ürün.
-Eros:aşk,sevgi.
-Ethos: karakter.
-Genesis: doğuş,varageliş.
-Genos: cins,tür.
-Genosis:bilgi.
-Grek: tacir olmuş.
-Harmonia:karşıtların harmanı,uyum,harmoni.
-Hedone: haz,zevk,sevinç.
-Holon: bütün, organizma, evren
-Horos: bağ bağlıyan
-Kakon: kötü
-Kenon: boş,boşluk.

-Khora: yer, toprak.
-Profetes: sözcü,dilmaç,kahin,elçi.
-Paradigma: model, prototip
-Pathos: olay,yaşantı,duygu.
-Filosofya:Bilgelik
-Fora: yer,değiştirme
-Sperma: tohum
-Theologıa: mit, ilk felsefe
-Theos: tanrı
-Thesis: konma, koyma
-Tonos: germe,gerilim.
-Kakon: kötü
-Kardia: kalp, yürek
-Kategorrai: kategori, anayüklem
-Kosmos: evren
-Logismos: akıl yürütme,düşünce
-Logos: konuşma,akıl,hesap.
-Mantike:kehanet,fal
-matematika:matematik bilimlerinin konuları.
-Mousike:Musa’ların sanatı,müzik
-mousa:şarkı,şiir.
-Nomos: töre,adet
-Nous: veyanoos: tin,zeka,akıl.
-Onoma:ad,isim,nam.
-Organon:üye,aygıt,organ.
-Ouranos: gök.
-Ultra: lat. zaman, daha öte.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder