29 Eylül 2007 Cumartesi

Ilgında Tarihi Anıtsal Yapıların Tanımları

Ilgında Tarihi Anıtsal Yapıların Tanımları

ILGIN Şeyh Bedreiddin mahallesinde ki Mezarlıkta Emir Sadettin Türbesi:

Banisi(yapan): Emir Sadettin İsa bin Seyfeddin

İnşa tarihi: H:685(m.1286) Gıyaseddin II.Mesud zamanında

Yapılış tarzı: Türk Selçuklu tarzı.

Tanımı: Türbenin Bodrum katına iki basamakla inilir. Yaptıranın kabrı bulunuyor.Türbenin 1.katına 4merdivenle çıkılır.Türbenin içinde yatan Emir Sadettin İsa’nın kabartma hakedilmiş yüzü görülmektedir.

Kitabesi: Müminlerin sığınağı Keykavus oğlu Ebulfetih Mesud’un Sultanlığı döneminde Seyfeddin Balaban…oğlu Emir Sadettinİsa h.685 yılında (m.1286) yaptırdı.

Turgutoğullarından Pir Hüseyin Camii:

Banisi(yapan) :Turgutoğlu Pir Hüseyin Bey. Mezarı Konya’da yaptırdığı Pir Hüseyin Bey adlı türbede yatıyor.

İnşa tarihi: h.825 (m.1422)

Vakfiyesi:Konya 3.vakıf defteri.

Tanmı: Cami ,Ulu cami tipinde yapılmış.Düz toprak damlı, tek kubbeli. Yapıda kullanılmış,taşları,direkleri ,kapı kenar kornişleri çevreden devşirilmiş antik malzemedir. Cami içinde 30 ahşap direk vardır. Eserin içten içe uzunluğu33.25cm. genişliği 13.65cm. ve tek minarelidir. Özellikle örtü malzemesi ahşap kirişlerle döşenmiştir.

Mahmut Hisar Tekke Köyü ile İhsaniye Köyü arasında EMİR SUNGUR Türbesi. E.Sungur’un hal tercümesi bulunamadı. Ama askeri komutan olduğu söyleniyor.Babası Emir Celaleddin olması muhtemeldir.

Tanımı: Basit tarzlı , kubbelidir. Ölçüleri:dıştan dışa 4.80cm.4.80cm olup kare planlıdır.Pencereleri mazgal şeklindedir.

SAHİP ATA KAPLICASI:

I.Banisi(yapan): Cemaleddin

I.İnşa tarihi: h.633 (m.1235)yılında I. Alaaddin Keykubad devri.

II.Banisi:Sahib Ata Fahreddin Ali bin El Hüseyin bin Ebubekir El Kuneri(koneri olabilir)

Mimari: KALUYAN Sahip Ata. Kılıç Aslan’ın oğlu Keyhüsrev’in devleti günlerinde bu kutlu kaplıcayı hayır bereket babası Hüseyin oğlu Ali yapılmasını emretmiş.

Kaplıca m.1850 yılında Ilgın eşrafından Hacı Hüseyin Numan Efendi, tamir ettirmiş. 1906 yılında Konya Marif İdaresi tekrar tamir ettirmiş.

Dönem Sultanı I.Alaaddin Keykubad Ilgın kaplıcası yanında bir han yaptırmış olduğu vakıf kayıtlarında mevcut. Ama şimdi bu handan yalnız bahçe içinde kalmış temel izlerinden başka bir şey kalmamiş.

Mahmut Hisar Köyü yakınında ve Ilgın’ın 21 km. Güney-doğusunda Dağ üzerinde TEKKE köyü Mescidi:

Banisi(yapan): Radiye Sanber Hatun

İnşaa tarihi: h.576 m.1180 yılındadır.

Yapı tarzı: Türk, Selçuklu devri basit.

Tanımı: Bina gayet basit ve üstü toprakla kaplı olduğundan planını çizemediklerini uzmanlar rapor etmiş. Kapı üstünde mermere kabartma çifte tavus kuşu resmedilmiş. Yapının ölçüleri:7.2m uzunluğu ve 5.4m.genişliği vardır.

Kitabe(yazıtı):II.Kılıç Aslan, memleketi 11 oğluna taksim etti.Ayrıca mescidin son cemaat yerinde iki adet islami mezar sandukası varmış.

Lala Mustafa Paşa Kervansarayı:

Banisi: Lala Mustafa Paşa

İnşa tarihi:h.922. m.1554 yılı.

Mimari: Koca Mimar Sinan

Yapılış tarzı: Türk Osmanlı devri, mutfağı içinde ve iki kubbeli aynı zamanda iki ocaklıdır.

ILGIN’da Ahi Evran Mescidi: Ahi Evran mahallesindedir. Yapı malzemesi kerpiç.

2- Şeyh Bedreddin Mescidi: Şeyh Bedreddin Mah. Bugün yerinde yok. 3-Balı Fakih Mescidi:Bali Fakih mah. 4-Ocari Mescidi: Ocari mah. 5- Behlülbey mescidi: Behlül bey mah. Kerpiç yapı. 6- Kasap Ali Mescidi:Kasap Ali mah. Kerpiç yapı. 7- Turabi Mescidi: Behlülbey mah. Yapı kerpiç. 8- Gözü Büyüyk Mescidi:Behlülbey mah. Ilgın Müftüsü Seyit Numan Efendi yaptırmış. 9- Zencirli Mescid: Şeyhcarullah mah. Kerpiç yapı. 10- Şeyhcarullah mescidi: Şeyhcarullah mah. 11- Umumi Kabristan.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder