3 Mart 2008 Pazartesi

BABAMIZ ADEM’DEN ÖNCEKİ ADEMLER

BABAMIZ ADEM’DEN ÖNCEKİ ADEMLER

İmamiyye ve Süfiyye’ye göre, Kitap ehlinin ve bizim indimizde meşhur olan Adem’den başka bir çok Adem vardır.

Babamız,Adem’den önce daha otuz(30) Ademin bulunduğuna, her Adem’le diğer Adem arasında bin yıl geçtiğine, bunlardan sonra dünyanın ellibin(50 bin) yıl harap kalıp sonra ellibin yıl imar edildiğine, daha sonrada atamız Adem’in yaratıldığına dair uzun bir rivayet nakleder.

-İbn Babveyh’in eseri: Kitabut-Tevhidde, Cafer-i Sadık’tan naklettiği uzun hadiste şöyle demiş:

“ Sen sanıyorsunki Allah, sizden başka beşer yaratmamıştır. Vallahi Allah, bin kere bin Adem yaratmıştır.Siz o Ademlerin sonuncusunuz.

-Muhammed Bakır:”Babamız olan Adem’den önce bin kere bin,(yani bir milyon) yada daha fazla Ademler gelip geçmiştir. Bize göre ilk insandan Adem’e kadar bir çok insanın gelip geçtiğini, yani insanın evrimleşe evrimleşe Arz meleklerinin boyun eğdiği mükemmel insan halife Adem düzeyine ulaştığını gösterir. Evrenin tamamı tekamül kanununa göre yaratılmıştır. Kuran’a göre üzerindeki canlıların anası olan şu dünya,dört ilahi günlüktür,yani dört büyük zamanlı evrim sonucu bu şekline gelmiştir. Canlıların özü insanda çok derin bilgi, ince hesap ve planların sonucunda süzüle süzüle tabiat kuvvetlerine hükmeden,dünyayı onaran, daima ileleyen,kalkınan bir mükemmel varlık haline getirilmiştir. Ama yine tekrarlayalımki bu uzun süre ve bizim ölçülerimize göredir.Bize göre milyonlarca yılda yaratılmış olan insan, Allah’a göre milyonlarca yılda yaratılmış olan insan, Allah’a göre bir anda yaratılmış demektir.Çünkü onun için bütün zaman bir andan ibarettir.Zamanın parçaları O’nun katında bütünleşir. Milyonlarca yıl an-ı vahide döner. Gerçeği Allah bilir.

İnsan,kendisine üflenen Hak ruhuyla üstün zeka ve düşünce kabiliyetine ulaşmıştır. Son asrın bazı bilim adamlarına göre insana secde etmekle emredilen melekler, tabiat kuvvetleridir.Çünkü melekler çok çeşitlidir. Cebrail,Mikail gibi ruhani melekler yanında tabiat kuvvetleride birer melek niteliğitaşır. Nitekim eski alimlerdende, Adem’e secde ile emredilen meleklerin,büyük melekler değil,yer melekleri olduğunu söyleyenler var. Filozoflara göre de göksel yüce ruhların, insan nefislerine boyun eğmesi muhaldır, yani mümkün olmayacaktır. Secde ile emredilenler, konuşan ruha itaat eden insan cisminin güçleridir.

Bazı bilginlere göre, secde sadece bir ikram; saygı ve selamlama secdesidir, ibadet secdesi değildir: Çünkü Allah’tan başkasına ibadet caiz değildir.Secdeden maksat boyun eğme ve saygı göstermedir,alnı yere koymak değildir. Bir kısmına göre de bu secde aynen Allah’a secde gibi alnı yere koymaktır. Fakat Adem’e secde,Allah’ın emriyle olduğundan yine Allah’a itaattir.Soyut ruhlardan olan melekler, ölümsüzdürler. Allah kainatı bu melekler aracılığı ile yönetmektedir. Gözümüzle görmesek bile melekler vardır. Mikrobu,güneşin ültraviyole ışınlarını, atomu ve atom elektronlarının hareketini bu gözümüzle görmüyoruz ama mahdut ölçüde görme yeteneğine sahiptir. Ruhsal varlıkları, bu yetenekleri sınırlı duyu organıyla görmek mümkün değildir. Mana varlıkları ancak gönül gözüyle görülebilir. İmamı GAZALİ,Adem’e secde eden meleklerin, gök melekleri değil,yer melekleri olduğunu söylemiştir. Reşid Rıza da bu konuda: “Yüce Allah,yasalarını yönetmekte olan arz meleklerini,Adem’in soyunun emrine verdi. Çünkü Allah,insan türünü, yasalarından yararlanma istidadında yarattı” diyor. Adem iki etken arasındadır. Kendisine dost olan meleklerle düşman olan şeytan. onu makamından düşürmek için ona kötü telkinler, düşünceler aşılamağa çalışır. Dostu olan melekler ise kalbine düşürdükleri iyi düşüncelerle, ilhamlarla onu iyilik yönüne sevk ederler. İnsan psikolojisinde bu iki güçte vardır. Bunlarda Allah’ın insanda yarattığı kanunlardır. Burada melekler çoğul,şeytan ise tekil olarak zikredilir. Allah şeytanı da boş yere yaratmamıştır. Çünkü Allah,abes,anlamsız iş yapmaz. İnsanın içinde uyanan ihtiras, dünya tutukusu, insanı çalışmaya iter; dünyanın imarına, sanayinin gelişmesine ,insanların kalkınmasına sebep olur. Fakat bu ihtiras,aşırı bir hal alırsa insan için zararlı olur ve insan azar.

-Eş-Şeyhul-Ekber’de “el-Futuhat’ında Adem’den 40 bin yıl önce başka bir Adem’in bulunduğunu anlatır.

Adem’den önce yaratıklar,konuşmaktan yoksun idiler. Bütün bunlar gösterirki ilk insana az çok konuşma özelliği verilmiştir. Adem’in Yaratıldığını Cennet: Filistin yahut Faris ile Kirmen arasında bir yer olduğu ileri sürülmüş. kayn: Süleyman Ateş,Kur’an’da Peygamberler Tarihi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder