21 Aralık 2013 Cumartesi

ANADOLU’NUN İLK MEDENİYET KURUCULARI

Saygın insanlar Hattiler, Hititler, Kommageneliler, Urartular, Frigyalılar, Lidyalılar, İonyalılar, Troyalılar,Artuklular, Selçuklular,  Osmanlılar.
Tevratta “Hititler” olarak geçen. Mısır metinlerinde ise Heta diye isimlendirilen Hititler. Kızılırmak büklümü içinde vatan tutmuşlar.
Hattuşaş gezgin Charles Texier tarafından 1854’de bilim dünyasına tanıtılmış.
M.Ö.2000 ‘li yıllara doğru Anadolu’ya gelen Hititler, bir rivayete göre boğazlar yoluyla, diğer bir rivayete göre  de Kafkaslar üzerinde Anadolu’ya girmişler. Çoğu bilim adamlarınca, doğudan geldikleri, daha akla yakın bulunmuştur.
Hititler Kenan İlinden yani Filistininde içinde bulunduğu Ortadoğu coğrafyasından yola çıkarak, Orta Anadolu’nun Kayseri bölgesine yerleşmişler. Daha sonra  başkenti Çorum, Hattuşaş’a taşıyarak vatan tutmuşlar. Kısaca Hitit imparatorluğu  yıkılınca tekrar aynı yol güzergahını  takib ederek Güney Anadolu’ya kendi topraklarına dönmüşler. Filistin halkının giydiği uzun elbise başındaki sarık ve erkeklerdeki sakal Ortadoğu halkı olduğunun göstergesidir.
M.Ö.1600 yıllarında  Hititlerin bakenti Neşa şehrinden Hattuş!a taşınarak Hatti dilinde olan Hattuş, Hititçe Hattuşa’ya çevrilmiştir. Hattileri boyundurukları altına alan Hititler,Hattilerin göktanrısı sembolü olan boğayıda kutsal bilmişler ve tapınmışlar.Ayrıca tanrının  arabasını çeker vaziyette koşumlarıyla tasvir edilmişler.
Tapınak evinin kalıntıları, taş temeller üzerine kerpiçle örülmüştür. Tapınak çevresindeki dar odalar, depo ve hazine olarak kullanılmıştır.
Hitit tabletlerinde  “Hatti ülkesinin Bin Tanrısı” oduğundan söz edilir. Anadolu’nun antik halkı çok tanrıcılığa inanarak “Politheist” yaşamıştır.
Bu görkemli dünyalarını bizlere bırakan Hitit İmparatorluğu.Son kral II.Şuppilulima zamanında ki. M.Ö.1180 yılına tarihlenir; Büyük akınlarla gelen Ege göçleriyle yıkıma uğramıştır.Onların yerine bir takım kabile devletleri olan Frig ve Urartu devletleri kurulmuştur. Daha sonra Frigler Anadolu’nun kuzeyinde oturan savaşçı Galaskalar’la birleşerk Hititleri tamamıyla ortadan kaldırmışlar.
Hititlerin kurduğu Şapinuva  kentinde kazı çalışmaları yapan ekip kentin teemel duvarlarını ortaya çıkarmış. Bu duvarlar mozaik taş bağlama tekniği ile örülmüş olduğu görülmektedir. Aynı Teknik Hattuşa sur duvarlarında da vardır.

Şapinuva Erzak Depoları: Hititlerin taş temelleri üzerine çamur ve saman karışımı olan kerpiçlerle inşaat yaptıklarını en iyi gösteren yer bu kalıntılardır. Yapı içinde kömürleşmiş ağaç kalıntıları, dam örtüsünün iri yuvarlak kütüklerle örtüldüğü ; duvarların ağaç hatıllarla  desteklendiği ortaya çıkmıştır.Atları özel usullerle evcilleştirip süvari ve savaş arabalarında kullanan Hititlerdir.