28 Haziran 2009 Pazar

ANADOLU KÜLTÜRÜNÜN GİZLİ TARİHİ ,Işık İnsanlar

İnsan varlığının MÖ. 7000 den bu yana Anadolu’da önemli izler bıraktığı biliniyor.

AMAZONLU KADINLAR Doğu Karadeniz kıyılarında yaşamışlar. Bu kadınlar serdengeçti,göçebe ve döğüşkendirler. Amazonlu kadınlar düzgün ok atmak için bile MEMESİNİ Kesenve diyar diyar savaşan kadınlar.Yalnızca kız soyunu sürdürmek için döl alırlarmış.

Anadoluda yüksek medeniyet kuran HİTİTlerin mabetlerinde kadın rahipler olduğu söylenir. M.Ö.2 bin lerden sonra Hititler den kalan yazılı ve resimli belgelerin bize tanıttığı LUVİ’LER adı verilen halkın yalnız Anadolunun değil insanlığın derin geçmişiyle ilgili taşıdığı bilgiler yeni ayırt edilebiliyor.

KAZI biliminin bulduğu Anadolu’nun ilk yazılı belgeler 3500 yıllıktır..Hititlerden kalma kil tablet üzerinde “ELAİYA” adlı yerden söz ediliyor.Aiol’ler, İyon’lar ve Dorlar birlikte üç HELEN boyundan biridir. Aiol(Eyollu) kör ozan HOMEROS MÖ.1200 lerde yaşadığı sanılıyor.

LUVİLER,HELEN lerden çok ama çok önceleri Batı Anadolu kıyılarında yaşadıkları bölgedeki eski yer isimlerinden anlaşılıyor.

HATTİLİ FİZYONOMİSİ: Kaya üzerindeki kabartmalardan Hattileri tanımaya çalıştık. Resimlerini Anadolu Dağlarının kayaları üzerindeki kabartmalarda gördüğümüz;Brakisefal yani top kafalı, İri geniş yüzlü, ,kalın ve gaga burunlu, yüz yapıları ve dilleri başka insanlara benzemeyen İRİ, CÜSSELİ insanlardır. MÖ.2300 de Anadolu’ya Hattiler ülkesi deniyordu. Ama ,Hattiler yoğunlukla Orta Anadolu’da, Kızılırmak yayı içinde yaşıyorlardı. Hattiler göreceli olarak daha geriydiler ama; kentler kuruyorlar,yumuşak bakırla kalayı karıştırıp tunç dökebiliyorlar,altın ve gümüş takılar, heykeller yapabiliyorlardı. Ticareti biliyorlar ve barış severlerdi. Kentlerin çoğunun çevresi surlarla çevrili değildi. Ama İNATÇI VE İYİ SAVAŞÇIYDILAR. Muzaffer Tuç’a göre, duvarda ki kabartma resimlerin tanımı: Esir Askerlerin rölyef resimlerinde, alın ile burun arası düz ve alın başa doğru meyillidir.Ayrıca yüz öne doğru fırlamış vaziyettedir. Aynı fotoğrafın alt bölümünde rölyefli yalnız kafaları görülen resime göre ise düz alınlılar. Burun uzun kalın yapılı ve gaga şeklinde. Hatta Bu insanlar dolikasefal görünümündedir.(Yukarıda antropolojik tanımları yapılan kaya kabartrmalı duvar resimi, Mısır’a Kadeş savaşında esir düşmüş Hattili askerlerin tanımıdır.

MÖ.2000 lerde KAFKAS’lar üzerinden Anadolu’ya girdikleri genelde kabul edilen ve kendi konuştukları dile NESİ DİLİ diyen ilkel HİTİT boyları tarafından Orta Anadolu’nun Kızılırmak yayı ele geçirildi. Bu Hitit kralları, isyancı Hatti kenti Hattuşa’yı yerle bir eden Hitit Beyi ANİTTA’yı ataları saydılar. Hatti’ler zamanla Hititlerle kaynaştılar. Hititler,Hattilerin içinde, Hattiler,Hitit’lerin içinde eridi.

HİTİT’lerin EGE topraklarında yaşıyan yerli halkla uzun zaman savaştığı biliniyor.OZAN HOMEROS diyorki: “Ulu, İri, büyük insanlar” Hattiler burada kalıp yerleştiler.Homeros’un Odysseia’sında Kete halkından söz ederken, Kete’lerin Hitit ya da Hatti olabilceğini yazar. O çağlarda Hitit denilen bir halk yoktu ve bizim Hitit dediğimiz halk kendilerine “ NESİLİ dili konuşan insanlar diyordu. Hitit deyimi, MUSEVİLERİN din kitabı TEVRAT’ta da geçen ve adı İbranice “ht” olarak yazılan, “het” olarak söylenen bir kavime dayanılarak çevirmenler tarafından uydurulmuştur. Bilim adamlarının Hitit olarak saptadıkları halk, aslında kendi dillerine “Nesili” diyen bir Hind-Avrupa dili konuşan insanlardır. Şimdi Hitit diye bellenmiş öyle gidiyor.

Hititler yazışmalarında MEZOPOTAMYA’lılardan öğrendikleri ÇİVİ yazısını kullanıyorlardı. Bu ÇİVİ YAZISI MÖ.3500 de FIRAT-DİCLE ırmaklarının Basra körfezine döküldüğü topraklarda egemenlik süren SÜMERler tarafından bulundu.

MISIR PİRAMİTlerinin duvarlarında bulunan bir çok resim arasında rastlanan HATTİ ler gerçekten diğer insanlardan hemen ayırt edilen, iri yüzlü insanlardır. Hatta EGEdeki Hatti kelimesinin bozulmasıyla Khatti” olarak yazılıyor. Khatti sözcüğü ağız bozuşmasıyla neden Kati’ye dönüşmesin.

KARAİN MAĞARASI: Antalya yakınlarında bulunan mağaradan insanlar yavaş yavaş çıkar. İnsanlar hala besin toplayıcıkla ve avcılıkla sürdürürler hayatlarını. Delici , kesici, taş ve kemik alet yaparlar. Bütün bu yaşama biçimi kaba ve karanlık yıllardır. Bu seyrek izler MÖ.7 binli yıllardan önceki zamandır.

NUH TUFANI, benzeri büyük seller görülür, buzlar erimeye başlayınca ırmaklar genişler, iç bölgelerde kuraklık baş gösterir. Yakın doğuda yaylalar çöl olur. Irmak vadilerine büyük göçler yaşanır.

İLK ANADOLU İNSANLARI; Burdur Hacılar, Diyarbakır Çayönü ve Konya Çatalhöyük yörelerinde yaşadığı, bıraktığı izlerden bilinmektedir. Zamanla insanlık o MÖ. 7.bin li yıllardan yani besin toplayıcılık, ekip biçme, hayvanları evcilleştirme olayı devam eder gider. Günmüzden 8- 9 bin yıl önce ANA TANRIÇA egemendir tüm evrene.

İNSAN ÖNCE MADENİ ayırt eder sonra BAKIRI bilir. Bakırdan araç gereç yapar. Çünkü yumuşak olduğundan bakır kolay işlenir. Koyun, keçi yünlerini eğirir, ip yapar. Dikiş dikmeyi ve dokuma yapmayı öğrenir. Pişmiş toprak kabı boyamayı, süslemeyi öğrendiği yıllar MÖ.5-4. binli yıllar. Anadolu kültürü tüm dünyanın önündedir.Bakır çağının en parlak merkezleri Alişar Yozgat, Canhasan Karaman, Alacahöyük Çorum dur.

MEZOPOMYA (Fırat-Dicle arası) büyük göçler alır. Çünkü toprak verimlidir. Buraya göç ederek gelen halklar Arap yaylalarından, Sami halkları kuzeye, Orta Asya’dan kaçan Sümerler Güneye, Basra Körfezi kıyılarına yerleştiler. Bu bölgede sivrilen halk Sümerlerdir. SÜMERLER bugün bölgede yaşıyan hiçbir halka benzemez. Ne Arapların atalarıdır, nede başka birileridir. Sadece kendileridir.(Arşt. yazara katılmıyorum Sümerler bir SAMİ boylarındandır.)

Tek heceli bitişimlibir dil kullanırlar. Bu yaratıcı insanlar MÖ.3500 de yazıyı bulurlar. En önemli kentleri Uruk’ta okul açar yazıyı öğretirler.

Dünyanın ilk yazılı metni “GILGAMEŞ DESTANI” nı yazarak ölümsüzleştiren SÜMER’ler dir. Bu Sümer halkı daha sonra Arapların atası olan SAMİ halklarının Sümerlerle karışıp ve etkilenip kuracakları AKAT,BABİL ve ASUR medeniyetlerini Kuzey Anadolu’ya taşıyacaklardır.

LUVİ NE demektir. Bu soruların cevabı “Anadolu toprakları ve Anadolu insanıdır”dır.

Luviler sessiz bir medeniyeti sözlede yaşattılar. EGE ve Anadolu yurtları idi. MÖ. 3 binlerde Hititlerden öncede Anadolu dışına çıkarak yeni kentler kurarak genişlediler.

Helenler Yunanistana gelmeden önce bu topraklarda Luviler vardı.

Yunanistan’a Kuzeyden ilk giren Helenler Akhalardır. Akhalar da bir Hind-Avrupa kavmidir.

Luviler beklide ilk çobanlardı.İlk denizcilerdi. Dilleri hind Avrupa dili olmasına rağmen Luvi dilininde kendine has ayrımı var. Örneğin içinde “-nd. –nth” sesleri taşıyan sözcükler sonu “-ssa, -da,-ra,-ma” sesleriyle biten sözcükler luvi dilinin özgün sözcükleridir. Bu özelliklere başka dillerde raslanmaz. Misal: “Dare-nd-e,- İvri-nd-i, - Sele-nd-i… gibi örnekler.

Anadolu kentleri Asur’lu tüccarları kendi kentlerine, içlerine almaz. Yabancılar ticaret yapacakları kentin hemen yanıbaşına, Pazar mahallesi niteliğinde, bir uydu kent kurarlar. Bu yavru kentlere “KARUM” adı verilir. Bunlar dünyanın ilk ticaret merkezleridir. Bu pazarda yapılan alım satım için verilen izin karşılığı, Asurlular yerel Beylere vergi öderlerdi.Bu akış içinde Luviler, Hititler gibi, bir Hind-Avrupa dili konuştuğu kesindir.

IŞIK ADAMLARI LUVİLER:

Yoğunlukta yaşadıkları bölge Anadoludur. Birde Güney ve Batı Anadolu da ki yer adları, tarih öncesine dayandığı gerçeğin ta kendisidir.Hitit belgelerinde Batı Anadolu, Arzawa Beyliklerinin bulunduğu yön “LUVİYA” adlı ülkeyi işaret eder. Bu bölgede yaşayan yaşayanlar Luvi dili konuşan insanlardı.Luvi adını Hititler söylerdi..Luvi adı Hititlerin Anadolu ve Orta Doğu’da tüm ağırlıklarını duyurdukları zamandır.

“LU” ne demek: ünlü Hititolog Uzman M.Ali Dinçol’a göre “Lukka” hititcede Işıldamak, yakmak” eylemini karşılayan sözcük E.Larouche göre “Luha” Luvi hiyeroglifinde ışık anlamı veren işarettir.

Batı dillerinde kültür dili Latincede ışık “LUX” demektir.

Hititler yazışmalarında ve kayıtlarında ,kil tabletler üzerinde ki kitabeleri. Mezopotamyalılardan öğrendikleri çivi yazısını kullanıyorlardı.Bu çivi yazısını Mezopotamyalı Sümerlerden öğrendiler.

MÖ.4 bin de Anadolu halkının basit resimli işaretlerle haberleşmeye başladıkları biliniyordu.Bu dil Hititçe değil, Hititlerin IŞIK insanlar dediği halkın dilini anlatan resimli işaretler Luvice idi.

ANA TANRIÇA inancı insanlık kadar eskidir. İlk izlerine MÖ. 7 bin lerde raslandı. Eski Anadolu Halklarından Luviler,Hattiler,Hititler,Firigyalılar.Helenler hatta Romalılar değişik adda Anatanrıçaları vardı.

Kayseri, Kültepe’de bulunan kil tabletli yazıtlar Ana Tanrıça “KUBABA” dır.

BİN TANRILI HİTİTLERDE “ARİNNA”dır.

Doğu Anadolunun ilk yerli halkı olan HURRİ dilinde “HEPAT” dır.

Kıyı dışı EGE’nin; LYDİA’sında “ KYBEBE”.

ARABİSTAN yarım adasında “RHEA” yani topraktır.

EGE dininde Tanrılar Tanrısı ZEUS’un karısı “HERA” MERYEM ANA” mız, Hırıstiyanlığın yükseldiği FİLİSTİN’deki adı “MARİA” dır. “Ma-ria” adı ,Ana Tanrıça’nın adlarından biri olan “MA” nın çeşitlemelerindendir. EFES’in eteğinde kurulduğu, Meryem Ana’nın son günlerini yaşadığı ve göğe uçtuğu evin bulunduğu Bülbül Dağıdır. Hititler bu bölgeyi talana geldiklerinde çevredeki Ana Tanrıça inancını görüp bu dağı kendi dillerinde adlandırıp ARİNANDA dağı demişler.

DİL BÖLÜMÜ:

ATTEEA, Luvi dilinde “Ana Tanrıça’nın yada erkeğinin yurdu”anlamındadır.

ES: Helencede “Alks” keçi demek.

ELA” ila” geçit,boğaz anlamında

ELAİYA” Hititçede yer adı olabilir.

SAKAR “Luvi dilinde güzel doruk, kutlu tepe anlamında.

SUWA” ve yoldaşı” KUWA” sözcüklerinin Luvi yada akrabası Hitit dilinde tek başına taşıdığı anlamları “sakarla” pek ilgili görülmez.

HULANA Luvicedir.(Hulana Çarşamba ovasından akan akarsudur.)

Luvi dilininde kendine has ayrımı var. Mesela içinde –nd,-nth,” sesleri taşıyan sözcüklerin sonu –ssa,-da,-ra,-ma1 sesleriyle biten sözcükler Luvi dilinin özgün sözcükleridir.

Yine başka bir örnek daha: Dare-nd-e,- İvri-nd-i,-Sele-nd-i .

Kısaca Luvi sözcüğünün ana gövdesinde “LU” olduğu sezildi. Luviya, LU’ların ülkesi “LU” bir halkın adı yada tanımı olmalıdır.

Hitit ve Luvi dilinde yan yana yazılan iki “S” , yani “-SS”- yazımı “Ş” sesi verir.

Hitit dilinde “ASSU” iyi güzel demek.

Luvice çivi yazısında “AS”, “olmak eyleminin karşılığıdır.

Luvi Hiyerogliflerinde “Asu” At ve “sütun” demektir. Başka dil uzmanına göre “Assuwa”yı yerleşimi bol yöre” olarak yorumlar..

“-UWA” Luvi dilinde sık kullanılan ilişkinliği sağlıyan” bir son ek olmalıdır.

MA’nın Luvi dilinde “ ana” demek olduğu biliniyor.

“WANA” Luvi dilinde etnik kimliği belirten son ektir.

KARİNA “doruksal yer, dorukların kenti” anlamına gelebilir.Karina Helen olmayan yerli halkın yaşadığı bir köy olmalı.

“ASTRA” Helence yıldız demek.

Bilge UMAR’a göre “Astra”, Luvice söz olup ırmak anlamındadır diyor.

Kalarga “ışıklı Kıyı” anlamında olabilir. “KALA” bildiğimiz iskelenin, kıyının karşılığı olmalıdır. Latincede Scala, çağdaş Helencede Skala özdeş anlamda kullanılır. “ARGA” ışıklı,ışıldtılı,parlayan gümüş anlamında bir sözcüktür.

Güney Amerika ülkesi Arjantin’le anlam bağı vardır. Helen dilinde Argyros, Latincede Argentum gümüş demektir.

“KAR” sesi Luvi ve Hitit dilinde çok rastlanır. “Kar” sesinin anlamı “doruk, dağın üstü” olarakta yorumlanır.

“KARES” eski Helencede “baş,tepe” anlamında kullanılan sözcüktür.Anadolu’da dorukları belirgin dağlara nedense hep “kara” adını vermişiz, biz de. Eski dilin “kar”ları, Türklerin “kara”sı olmuş!”

“PONTOS” Helence” “deniz” demektir.

POLİS”le biten eski kentler, hep “bolu” olmuştur. Birde Polis:kent, demektir.

Luvilerin İkkuwaniya kenti KONYA, Adaniya kenti ADANA olmuş.

“PURA”, sözcüğünün bazı Hint Avrupa dillerinde “hisar”ı anlattığı, korunaklı yer olduğu anlamı taşır. Bu sözcük Helen dilinde “Pyrrha” biçimine büründüğü düşünülüyor. Bu yazım Helence “pire” diye sesleniyor. Luvi dilinde “puri,pri” olarak yazılan işaretlere “kenar, dudak, ilk” gibi anlamlar yükleniyor.

PYRİHA sözcüğü İran ve Sankrit dilinde “burç, hisar anlamına gelen “PURA” sözü aynı kökten türemiş Luvi sözü olduğu kanısında olan B.UMAR’dır.

PURİ, Luvice çivi yazısında “PURİ” dudak,bir kabın kenarı,yada giysinin kenarıdır.

Luvi hieroglifinde “PRİ” ilk ,ileri anlamında

“PİR,Piri” sesi Anadolu’da çok yerde karşımıza çıkar.

PARKU,PERG”, Luvi ve Hititlerin dilinde “dağ,yükseklik” anlamındadır.

UMNA,UMA” eski Anadlou dillerinde “insan” demektir.

“ATTEA”, Luvi dilinde “Ana Tanrıça’nın” yada erkeğinin yurdu” anlamındadır.Bir rivayete göre Dikili eski Attea’daki “Ta” sesi Dikili’deki “Di” sesiyle akrabadır.”Tianai” benzerde, “Attea” neden benzemesin Dikili’ sözcüğüne?

AYAZMA”,Helence, “kutsal su kaynağı” demektir.. Eski Ayazma,hem dinsellikle, hemde kutsal sularla ilgili bir kenttir.

KYBELE VE FRYGİA

MÖ. 7-8 .yy da Anadolu’da yükselen bir medeniyeti kuran Frigyalıların ANA TANRIÇASI KYBELE dir. Bugünün insanları “KAPIKAYA” diyor gizemli makama. Bu yüce kayalığın ayak ucunda, afacan ALEVİ’lerin genel mezarlığı var. Sert kayalara oyulmuş Kybele tapınakları Allah’a olan inancın nedenli eski olduğunu gösterir. Bergama kentinin yanında bulunan Haylazlar kayası bir başka tapınma yeridir. ANA TANRIÇA’ya “merak taşı” Kısmet kaya da” denir.

Bu yalçın kaya (derdini kimseye açamayanlar, sırlarını içinde saklayanlar, kısmet bekleyen kızlar derman arayan sayrılar buraya koşar adakta bulunurlarmış.

Binlerce yıllık ANA TANRIÇA kültünü Anadolu’da canlı tutan merkez, İç batı ve orta Anadolu’da eski Frgya da, Sivrihisar yakınlarında eski Dyndimene , Günyüzü Dağı eteklerindeki Pessimus’dur.

Ünlü ZEUS mabedini yaptıran Bergama kralı I.Attalos Soter’dir. Soter Galat sürülerini yenerek tüm Anadolu halklarının sevgisini kazanan Attalos Romalıları iyi ağırlar.

YUND DEVİ

Anadolu’da yer adlarının bir çoğunun LUVİ dilinden geldiği biliniyor. Örneğin: “Aspe-nd-os, “Aba-nd” Özel isimleri örnek gösteriliyor. “Yu-nd”, sözcüğü bu tanıma girebilir.

WANDA” Luvi, dilinde genellikle son ek olarak görülüyor.

M.Ali Dinçol’a göre “bir şeye bağlı olanla ilgili “LI” takısı olarak kullanılıyor.

MYNDOS, Bodrum yarımadasında yaşamış bir LUVİ BOYU olduğu düşünülen LELEG’lerden günümüze kalmış yerleşim izlerinin akrabasıdır. Myndos, taş ustalığının yükseklerde olduğu yerdir. Anadolu’nun en eski taş ustaları HATTİ ülkesini yani bütün kentleri duvarlarla korudu. Başkent Hattuşa kentini duvarla çevirdim der. Hantili’nin adı Luvicedir. Belki kendiside Luvi asıllı idi.

ASPORDENE ANA

MS. 18 yılda, coğrafya isimli kitabın yazarı,Amasya’lı STRABON; “çıplak ve kayalık Aspordene Dağının tepesinde Tanrıların Anası’na ait tapınaktan söz eder. Bu dağlar insanların dağları değimlidir.

-Aspa” sesi çok eski, eski İRAN dilinde “erkek AT, aygır” anlamındadır. Daha eskilere gidince “aspa” sesi hiç de yabancı değil. ÇİVİ YAZILI Luvice de “assu” resim yazılı “asu” “at” demek. Luvi ardıl dillerden LYKİA dilinde “esba” yine “AT” anlamına gelir.

HİTİT YAZITLARI bu toprakları Luvi ülkesi olarak anıyor.

ASSUVA BEYLERİ HİTİTLER

MÖ. 7 bin li yıllardan, MÖ.2 bin li yılların başlarına kadar Anadolu’nun geçmişi puslu bir görüntüye sahiptir.

Hitit Kralları iyi yöneticilerdi. Dağınık kentlerde , küçük beylikler altında yaşıyan değişik inançlı ve dilli insanları, onlarla büyük bir uyum sağlıyarak ustaca yönettiler. Kimi zaman anlaştılar onlarla, kimi zaman savaştılar. Anadolu ülkesini gevşek bir merkezi yönetimin kanatları altında, kentleri beylikler birliği biçiminde yönettiler.

Yerli halka kız verip, kız aldılar. Onların tanrılarını benimsediler. Başlangıçta ilkel bir bozkır halkı olan Hititler, kendilerinden ileri her kültürel birikimi özümsediler. Kendilerini “BİN TANRILI” diye nitelediler. Birlikte yaşadıkları her yerli topluluğun Tanrılarını kendi Tanrıları bildiler.

ÇORUM’daki “YAZILI KAYA” üzerine tüm Tanrıların görünüşlerini çizdiler. Aynı görüntü Bergama’ya yapılmış eşsiz ZEUS SUNAĞI nın dış duvarlarını süsleyen ve eski EGE dininin tüm Tanrılarını betimleyen mermer kabartmalar,Yazılı Kaya kültürünün Bakırçay kıyılarında görülen yansımasıdır.

800 YIL Anadolu’ya egemen olan Hitit Krallığı ancak MÖ.1200 de vahşi Balkan kavimlerinin yeni saldırısıyla yıkılmış.

KİZZUWATNA bugünkü Çukurova bölgesini içine alan tarih öncesi ülke, LUVİlerin yaşadığı bir yurttu. İlk tarım toplumlarının yeryüzünde boy gösterdiği MÖ.7 bin li yıllardan beklide daha öncesinden beri Toros Dağlarının Güney yamaçlarında ve düzlüklerde yaşıyorlardı. Sonra bölgeye HİTİTler geldi. Güney Anadolu’da özgürce yaşıyan bu halka, HİTİTler boyunduruk takmak istedi. Kızzuwatna ile ilgili olaylar MÖ.1500 lü yılları gösteriyor. Sonuç itibariyle ÇUKROVAnın yerlileri, Doğu Anadolu’da yaşıyan HURRİlerle birleşerek Hititleri yendiler.

Yüzyıllar sonra HELLENler Kızzuwatna ismini KİLİKYA diye anmaya başladılar. O devirlerde bir kısım Luviler EGE denizi kıyılarına dökülen ırmak boylarında sessizce yaşıyorlardı.

Kuzey Ege’nin ismi Hitit yazıtlarında ASSUWA olarak geçer. ASSUR yazıtlarında “ASSİ” Batı yönünü gösterir. Assuwa sözcüğünün bugün ASYA” dediğimiz anakara( yani topraklı alan) isminin kökenidir. Bilim adamı Homeros; İlyada’da Batı Anadolu kıyılarında ki “Asia” çayırlarından söz ediyor.”Asia” adı Assuwa sözcüğünün HELEN ağzına uydurulmuş biçimi olabilir.

Gerçekte Assuwa bir Luvi yada Hitit sözcüğüdür. Hititçe ve Luvice iki akraba dildir.

Bugünkü İzmir, Manisa,Balıkesir illerini kaplıyan Assuwa ülkesi yirmi dolayında kent beyliğinden oluşuyordu.

Hitit belgeleri Batı Anadolu kıyısında ki ovalarda kurdukları kentlerde var olan beyliklerinin, Mısırlılarla ticaret yapacak kadar gelişkin olduklarını yazıyor.

Hitit Kralı II.Tudhaliya MÖ.1450 de Assuwa’ da bazı yerleri yakıp yıktı. Assuwa Kuzey Ege bölgesinin adı olup bugünkü 20 ili kapsar) Bunlar Kuzey Troya(Çanakkale çevresi, Güney ve Batı da AHHİYAWA)

Yine MÖ. 1200 lerin başındaki savaş, Hititler ile Egeli yerlilerin savaşı. Hititlerin başında III.Hattuşili’nin kızı Puduhepa’dan doğan oğlu IV.Tudhaliya olup ordunun başına geçer. Bu sırada ordu Batıya sefere gidince Doğu Karadeniz’den çoban halk GAŞKA’lar HATTİ ülkesini arkadan vurur. Çok geçmeden Eski Mısırlıların “deniz kavimleri” dedikleri halklar, Batıdan akan güçlü bir göç dalgası silip süpürecektir ortalığı. Kağnı arabalarına yükledikleri tüm varlıklarıyla gelen; kadın ve çocukları ölümüne dövüşen AVRUPAlı barbar insanlar. Sonuçta Hitit krallığını yıkacak, Troia düşecek, Yunanistan anakarasından kopan, AKHA ların torunları Aiol’ler (Eyoller) ve İon’lar Ege kıyılarına çıkacaklardır.

Böylece Anadolu ve Ege insanı için yeni bir dönem başlıyacaktır. Sonuç olarak Hitit’ lerde MÖ.1200de yıkılır.

MADDUWATA(Fethiye dolaylarının Beyi)

Orta Ege yöresine, bugünkü İzmir, Aydın illerini içine alan bölgeye ARZAWA ülkesi denilen bölge,.Luvi halkının yaşadığı topraklardı. Arzawa ülkesi Luviya olarakta anılıyordu. Zengin Arzawa MÖ.1600 lerin ortasında Hititlerin yağmasına uğradı.Krallık düzeyine çıkan Hitit kralı I.Hattuşili Ege kıyılarına saldırdı. Batı Anadolu’nun küçük ülkelerini boyunduruğu altına aldı.Bir çok yerli beyi kendisine bağladı. AHHİYAWA, belki Fethiye’nin kuzeyinde, Marmaris, Bodrum yöresini, kıyı Ege adalarını içine alan ülkedir. Bu ülkenin insanları MÖ.2000 li yıllarda Yunanistan’dan göçüp gelen Akhalar olduğu sanılıyor. Büyük ihtimal Ahhiyawa halkı Helen boyu’dur.

Hitit akıncılarının SAVAŞ ARABALARI. İyi At yetiştiren ve savaş arabasına koşulmuş atları iyi kullanan halktır Hititlerin savaş arabası iki kişilik olup biri savaş arabasını yönetirken, diğeri rahatça OK atan iki asker taşıyan ve tunçtan yapılmış aksama sahip askerli arabalar kolayca galip geliyorlardı. Belki bir Helen boyu olan Ahhiyawalılar, gençlerini iyi at yetiştirmesini ve savaş arabası kullanmasını öğrenmeleri için Hitit kışlalarına gönderiyorlardı.

Madduwata halkı ile Arzawa halkı kardeş halk olduğu halde savaştılar. Aslında ikiside Ege’nin yerlisi, birer Luvi halkı olmalıdır.Kardeş halkı vuruşturup iki ülkeyede egemen olmak isteyen Hititlerdir. Bu arada II.Tuthaliya ölür. Oğlu I.Arnuwanda Hitit kralı olur.İki komşu ülke olan Fethiye bölgesinin beyi Madduwata ile Arzawa’nın beyi Kupanda kardeş dövüşünün yurtlarına zarar verdiğini görür. Dost olup güçlerini birleştirir Eski düşmanları Ahhiyawa Beyi’ nide yanlarına alarak Hititlere başkaldırırlar. Birleşik Ege birliği yağmacı Hititlere karşı uzun süre halklarına rahat soluk aldırır.

Önce işbirlikçilik yapıp sonra başkaldıran dalgalı davranışlı Madduwata, Hititleride şaşırtmış olmalı. “MADDUWATA’NIN Suçları”” başlığıyla kaydediyor.Hititler bu olayları, çivi yazılı kil levhalara.

ARZAWALI BÜYÜCÜ

İlk insanların “soy-sop” yada “klan” denilen, birbirlerine kan bağıyla bağlı topluluklar halinde yaşadığı biliniyor.

Bunlar 50 kişilik topluluklardır.Klan sözcüğü, eski Anadolu halklarından vahşi GALAT’larında içinde yer aldığı, iki yanı keskin kılıçların bulucusu “KELT” halkının dilinden gelen sözcüktür.

“İRİ YAPILI GALATLAR” bugünkü İRLANDALILARIN atalarıdır. İlk insan toplulukları ilkel sürülerdi. Her klanda dış evlenme geçerli, iç evlenme yasaktı.

Büyücülüğü ilk kez SÜMERlerin biçimlendirdiği bugün bilinsede. Anadolu çok eski büyü ocağıdır. Kimi bilgilere göre Anadolu’nun en eski ve usta büyücüleri LUVİlerdir. Zamanın cihan İmparatorluğu sayılan HİTİT Krallığının başkenti Hattuşa’da bile, Luvilerin büyü törenleri uygulanır, bu törenleri Luvi büyücüleri yönetirmiş.

Kuş uçuşlarını yorumlamak, koyunların karaciğer ve bağırsaklarından et falına bakmak,

Hititlerin “temiz uyku” dedikleri İSTİHAREYE yatmak, buna karşın başkasına kötülük yapmayı amaçlayan “karabüyü” kesinlikle yasaktı.

Eski çağ Anadolu’da büyüleri yaşlı kadınlar uygulardı. MÖ.2 binli yıllardan sonra Anadolu’ya gelen Hititler büyüğü yerli halklardan öğrenmiş olabilirler.

Hititlerin kil tabletlerinde rastlanan, Luvi kökenli olabilecek iki kadının büyü tanımı yer almıştır.

EGE’li yani Arzawalı büyücü “CİNSEL GÜÇSÜZLÜĞE KARŞI” durmaya çalışır.

Bölge Halkının kimliğini “isim”ler ele veriyor. Ancak isimler, zamana ve dile göre değişir. Luvilerin “Perguma” , Helenlerin “Pergamos”, Romalıların “Pergoman” dediği kente, bugün Türkler “Bergama” diyor.

Klasik tarih bilimi Anadolu’da bilinen en eski Ana Tanrıça adının MA olduğunu söylüyor. İri kafalı, iri memeli doğurgan MA heykelcikleri, MÖ.7 bin yıl öncesine, ilişkin ÇATALHÖYÜK kalıntılarında gözleniyor.

Luvilerin geçmişi beklide, avcılıkta ve ürün toplamada uzmanlaşmış ilk Anadolu insanlarına ta Çatalhöyüğe gidiyor.

Lydia’lı, Salihli’li, altınsever Kral KROİOS’un buradan altın çıkardığı Sardes altını birlikte dünyanın ilk altın parasını döktüğü biliniyor.

HERMES, Atina’da düşünce biliminin kurucusu filozof Platon’un öğrencisidir. Bir gün Hermes’i yanına görüşmeye çağıran İRANlıların yöneticisi Rodos’lu Mentor. Hermes’i yakalar, PERS ülkesinin başkenti Susa’ya gönderir.Ve Susa’da Hermes kazığa çakılır. Çok geçmeden İran’lılar Balkanlı B.İSKENDER tarafından EGEden kovulur.

HALİSARNA(Bugünkü güzellik ılıcasımıydı? Yoksa ,Kalarga Tepesinin Batısında ki Eğrigöl Tepesi üzerindeki bir kentmiydi? Yada güzellik ılıcası yakınında Halisarna isimli küçük köy vardı. Romalı bilgin Plinius,Sarnaka’yı, Kalarga ile Halisarna arasına oturtmuş. Bir yoruma göre ,Halisarna sözcüğü “H-ali-s-arna” olarak açılabilir. “H”;Latin yazımında sözcük başına eklenen sestir. “Ali”; Helence “Halys” sözcüğünden türemedir. “tuz” yada deniz anlamındadır. Çivi yazılı belgelere bakıldığında “ali” Luvi dilinde “akansu”” ilgili sözdür. Kızılırmak Helen evreninde “Halys” nehridir. “Luvice “arnit” tomurcuk açan bitki, Hititçe “arma” ay, “arnu” getirmek demektir.

Anadolu’da çok gezdiği bilinen MISIR Kraliçesi KLEOPATRA, Bergama’ya kadar geldimi, bilinmez ama, aşığı ROMAlı yönetici Marcos Antonius Bergama’nın eşsiz kitaplarını ona armağan edip İSKENDERİYE’ye taşıttığı kesindir. Belki tarihi bağlantı var, belki yok. Bergama’nın güzellik ılıcası bugün Kleopatra Ilıcası olarak adlandırılır.

Halisarna’dan ilk söz eden Helen yazar Attikalı KSENEFONdur.

ZEUS SUNAĞINI yaptıran II.Eumenes’tir.

AK ADALAR

Avrupa anakarasıyla Anadolu kıyıları arasındaki “Adalar Denizine” Aiga ya da Aika sözcüğünden esinlenerek, “EGE” ismiyle anarak “AİGA Denizi”, “Ege Denizi” deniyordu.

MÖ.1525 li yıllarda Kral Telipiunu’dan kalma bir Hitit yazıtında konumu bilinmeyen “Kuwana” adlı yerden söz edilir. “wa” sesi dudak ucuyla söylenir.. Bir yoruma görede “Kana” “Kutsal Ana’nın Yurdu” demek.

TİANAİ KENTİ

MS.5.yy ın ortasında yaşayan ve 912 kent gezmiş. Bizanslı Hierokles’in “yol arkadaşı” isimli eserinde Tiana adı geçer.

İYİ de bu Kent Nerede?

Hitit Krallığı döneminde Batı Anadolu Arzawa ülkesi olarak anılır. Hatta Luviya da deniyordu,Batı Anadolu’ya.

Anadolu’da yaşıyan Luvilerin sık göç eden,yeni bir çok kent kuran halk olduğu biliniyor. Luvilerin çok köklü kültürleri vardı

Helenlerin deniz kıyılarında kentler kurma çağı çok daha sonradır. MÖ.1200 den sonra Ege’de Helen kültürü yayıldı. Arzawalıların Milatas’ı sonradan önemli İyon kenti olan Miletos’a dönüştü.

Ege’ye gelen Helen er’lerinin kaynaşmak ve sayılarını arttırmak için özellikle yerli kadınlarla evlendikleri,hatta onların sülalelerinin kimliğini sürdürdükleri biliniyor.

Söylencelere göre Helenler “altın postu” bulmak için ta Kafkasya dağlarının eteklerine kadar gidip Karadeniz kıyılarında bir çok yerleşim birimi kuracaklar, yerli halkla karışacaklardır. Bu gelişim günümüzde de etkisini yaşatan Pontos kültürünün temelini oluşturur.

Batı Karadeniz de ki sık ormanlı Pafloganya bölgesi, eski çağda eski Anadolu halkından PALA isimli dağ insanlarının yurdu idi. Pala’lar Luvi diline çok yakın bir dil konuşurdu. Pala dili, şimdi ölü bir dildir.Pala’lar, Luvilere akrabadır.

MÖ.263 de ölen, Bergama Krallığının kurucusu Filetairos, batı Karadeniz kıyılarındaki, bugünkü Filyos çayı ağzında bulunan antik TİEİON kentinde doğduğu, aslında oralı olduğu bilinir. Tieion, Helence “TE” nin kenti demek. “TE” yada “TA” eski Anadolu dillerinde, “dinsel yol gösterici, baba” anlamında olabilir. Bugün bizim kullandığımız “Ata “sözcüğünün köküdür.

Tieon’u, kentini ya bölgede yaşıyan Luvilere akraba yerli halk Pala’lar, ya da Milata’lı gezgin Arzawalılar, yahutta Miletos’lu göçmen Helenler kurmuştu.

“Bergamalılar Orta Anaddolu’da yaşıyan vahşi Galatlara, Suriye Kralları Selevkoslara üstün geldikten sonra Anadolu’ya huzur geldi.

Kral Filetairos, Bergama krallarının, ATTALOS hanedanının atasıdır. “Attalos” adı zaten eski Anadolu dillerinde bulunan “ata” sözcğünden kök bulur. Attalos’lar Anadolu’da bildiğimiz ANTALYA Attaleia’dır.” Kardeşini çok sevenin” kentidir. Bu kent binlerce yıl sonra A.B.D’nin ünlü kenti FİLADELFİA’ya adını verecektir. Tanıdık şehrimiz ALAŞEHİR Filadelfiya’dır.

DİKİLİ:

“Ti-anai” sözcüğü sesine en yakın çağrışım yapan isim, Di-kili”dir. Dikili’deki “di” sesi Tianai’deki “ti” sesiyle kardeştir. İki sözcüğünde baş heceleri kardeştir. Bugünkü Dikili eski Tiana olamazmı?

Denizanaları: Güz denizlerinin kıyılara attığı saydamımsı canlılardır. .MEDUSA:Mitolojik bir varlıktır. Oysa Dağınık saçları olan bir kadındır. Saçlarının telleri yılandır. Medusa’ya bakan taş kesilir.

EGE kıyıları MS.17 yılında şiddetli depremle sarsılır.Bir çok kent yıkılır. Miladi 1939yılında merkezi Dikili’de 9 şiddetinde bir deprem daha yaşandı. Dikili gece yarısı battı. Sonuçta Tianai, yıkık bir kenttir.

CUNDA adasına Osmanlı denzcisi Piri Reis “Kitab-i Bahriye” adlı eserinde Ayvalık adalarından birine “YUNDA” diye söz ediyor. Yine Osmanlı yönetimi ve Türkler CUNDA diyor.

Ayvalı’ğın karşısında ALİBEY adası var İstiklal savaşı komutanı Ali Çetinkaya’dan almış adını.

Ozan Mimar Cengiz BEKTAŞ; Aiolia’nın başkenti” olarak anıyor AYVALIĞI. Ayolya sesi ile Ayvalık sesi arasındaki benzeşime dikkat çekiyor. Daha sonra Ayvalı’ya Ada’lardan Rum nüfus Ayvalık kıyılarına akın eder. Ayvalık’a, Rumlar “Ayvali” derlerdi.

AYAZMA PAPAZLARI “Ayazma” Helence, “kutsal su kaynağı” Ayazma hem dini açıdan, hemde kutsal sularla ilgili kenttir.

PARSLARIN KENTİ,”Ela”, İlya” Türkçe değil.

ELA: zeytin, “eleia” zeytinliktir.

Parthenion, daha çok eskilere dayanmalıdır. Adın kökü Helence değildir., Bir kez “Part”, Aandolunun yerli dillerinde hayvan adı, pars” anlamında kullanılmış olabilir.

Bugünkü Yunanistan’ın başkenti Atina’nın Akropol’ü, eski tepe kenttir. Günümüzün dünyaca en tanınmış tarihsel kalıntısı kabul edilir. Atina Akropol’ünün en görkemli yapısı, koca kalın sütunlarıyla, LONDRA’ya kaçırılmış olup “Elgin mermerleri” diye tanınan mermer kabartmalarıyla ünlü Parthenon’dur. “Parthenos”, Atina kentine adını verdiği varsayılan Helen Tanrıçası ATHENA’nın sanıdır. “El değmemiş, bakire” anlamına geldiği kabul edilir. Ancak, “Part” kök sözcüğünün Helen sözbilimi olarak bir anlamı yoktur. Bu adın Yunanistan yarımadasına ilk geldikleri MÖ.2000 yılları öncesinden kaldığı düşünülebilir. O zamanlar sessiz Luvi’lerin Ege kıyılarında yaygın olarak yaşadığı asırlardır.

İRANLILAR, eski ismiyle Persler, MÖ.6.yy ile 4.yy arasında, 200 yıl Anadolu’nun mutlak hakimi oldular. Sonunda Makedonyalı Büyük İSKENDER Anadolu’da Persleri yendi.

GALATLAR Orta Anadolu’yu yurt edinmiş. Avrupa’dan Anadolu’ya göçetmiş “Kelt” boylarıydı.. Bu halk Anadolu halklarından aldıkları haraçla yaşam sürüyorlardı. Bergama kralı I.Aitalos, Afrodisios’da yapılan savaşta barbar Galatları yendi.Ve Galatları Anadolu içlerine sürdü.

MÖ.201 yılında Bergama krallığına saldıran Makedonyalı V.Filipos, her yere hükmetme hastalığı yüzünden, Afrodisias ormanlarını ve köylerini yaktı.

ARKADİA,bugünkü Yunanistan’da Mora yarımadasının iç kesimlerinde, uçurumlardan ve dik vadilerden oluşan bir bölgenin adıdır.

Helence,” Ayıların Ülkesi” anlamına gelir. Uzun yıllar Arkadya’lı yerli çobanlar, Helenleri yurtlarına sokmadılar. Bu Helenler Akhalar, Dorlar dır. Akha’lar Güney Ege kıyılarına kadar indikleri sanılıyor. Hitit kayıtları oralarda bir Akhiyayawa yönetiminden söz ediyor.

Akha Helenleri MÖ.2 bin li yıllardan itibaren Yunanistan’ı yeni yeni yurt edinirken, Pelasgos ve Lelegos dedikleri yerliler, belki LUVİ’ler anakarada kendi hallerinde sessizce yaşıyorlardı.

MÖ. 1200 de Balkanlardan Güneye inen, KABA SABA bir Helen boyu olan Dorlar, gelişmiş medeni MİKEN yönetimini yıkacaklar.

Akhalar, TROYA kentinin peşindeler. HİTİT belgelerinde Turuwa’nın adı tarih öncesi “wilusa” kenti olabileceği ileri sürüyor.

Batı kültürüne temel olan Troia savaşları tipik bir zengin Doğu, yoksul Batı savaşıdır. Batıdan gelen gerici, talancı Helen boyları, Troia’yı savunan, Anadolu insanlarıdır.YIL.mö.1200 dür.

TROYA bir TAHTA ATA kurban oldu. MÖ.1200 lü yıllarda Aiol(Eyol) boyu Kuzey Ege kıyılarına, İON(İyon) boyu orta kıyı EGE’ye yerleşirler. Daha sonra DOR lar Güney Ege’yi işgal ederler. Helen akınlarını Anadolunun Ege kıyılarında yaşıyan LUVİ kökenli insanlar işgalcileri sert bir şekilde karşılar. Ama daha sonraları birlikte yaşamaya alışırlar.

ALEOS ‘un Alın Yazısı:

“Arkadya Kralı Aleos’un bir kızı olacak”tır. Sonuçda Kral Aleos’un kızı doğar büyür, yetişkin kız olur adı Auge(Ege)’dir.Bir gün babasının konuğu HERAKLES’ le göz göze gelir.Herakles antik çağ dünyasının büyük kahramanı ve aynı zamanda ZEUS’un oğludur. Sonuçta bu iki genç Herakles ile Kralın kızı Auge cinsel manada birleşirler. Bunu başaran Kanatlı, çocuk yüzlü aşk tanrısı EROS’tur. Birleşme sonucu Kralın kızı Auge(Ege) gebe kalır.Arkadya Kralı Aleos Kızını gebe haliyle görünce deli olur. Sonuçta Kızı Auge bir torun doğurur. Bu olayların gelişmesini Tanrılar Tanrısı ZEUS bile, alınyazısı olduğu için yenememiştir. Ataerkil toplum olan Arkadya halkında erkek çocuk önemli olup Babanın sözü geçmektedir. Ama Kızı Auge erkek doğurmuş fakat meşru değil ! Hemde kızların oğulları baba soyunu sürdüremez.Töre gereği, Auege’den doğan Herakles’in oğlu Telefos’u dağa bırakırlar. Anası Auge’yi de tahta tabutlu sandala bindirip denize atarlar. Mysia bölgesi kıyılarına yanaşan sandaldan Kral Aleos’un kızı Auge’yi alan halk çocuksuz Kalarga Beyi kral Teuthras’a teslim ederler.Kızı saraya yerleştirirler. Arkadya Kralı Aleos töre gereği kızını memleketten kovmuştur.. Trajedinin devamında Auge’den doğan Herakles’in oğlu Telefos ormanda büyür yetişir ve sonunda kahraman olur. Hikaye devam eder. Sonunda ana, oğul Kalarga’da buluşurlar. Tarihi süreçte Oğul Telefos Mysia bölgesinin kralı olur.Bu ana , oğul buluşmasını gerçekleştiren,Yılan kılığında ki Tanrıça ATHENA’dır Tabii ki Athena ödüllendirilmiştir.

HELENLER soylarının HERAKLES’ten geldiğini ileri sürmeye bayılırlar. Herakles soyluluk kaynağıdır. Latince “Hercules”, Türkçe “HERKÜL” diye bilinir.

MÖ.1600 in sonlarında bugünkü Yunanistan arazisinde Myken uygarlığını kuran Akhalar’ın derdi; Ege’nin en parlak kentidir.Kısaca Çanakkale boğazının bekçisi Troia’dır. ARGOS: Yunanistan da engebeli bir ülkedir.Kafkasya kıyılarından gelmiş iki kardeş savaşçı, Heloros ve Aktaios savaşta ölür. Telefos’un usta,Akha’lı komutanı Aias ürkütecektir Kafkastan gelen bu kardeşlerin atlarını öldürecektir.

Kuzey Avrasya bozkırlarında göçebe vahşiler kavgayı AT üstünde durarak kazandı. MÖ.700’lü yıllarda Kafkaslar ve Balkanlardan ,yaban Kimmerler ve İskitler, atlı birlikleriyle gelerek köklü Anadolu medeniyetlerini yerle bir etti. Savaş arabalarını kullanarak az sayıda askerle geniş alanlara egemen olan Anadolular, ATLI savaşçılara karşı koyamadı. Atı arabaya koştu ama üstünde savaşamadı. Hala cirit oynanır at üstünde, Orta Asya ve Anadolu bozkırlarında.

OİDİPUS, bilmeden anasıyla evlenen, ondan oniki(12) çocuğu olan bahtsız kral Bu evlilik yüzünden kendi gözlerini karısının dikiş iğnesiyle kör eden kraldır. İki oğlu iktidar uğruna ölümüne düşman olurlar birbirlerine.Kim kral olacak lanetli babanın yerine. Sonunda iki öz kardeş Tebai surları önünde gögüs gögüse vuruşurlar ve birbirlerini öldürürler. Neticede dayıları, acımasız KREON Kral olur.

DİONYSOS Şarap ve neşe Tanrısıdır. O da Anadolu’lu bir Tanrıdır.

TELEFOS KABARTMALARI

Söylentilere göre MÖ.2.bin lerde Yunanistan’da Akha’lar yaşamaktadır.

O zamanlar Orta Anadolu’da Hititler büyük bir krallığı yönetiyor, kıyı Ege ve çevresinde değişik LUVİ boyları, yerli halklar yaşıyordu.MÖ.3.yy da, uzun bir suskunluktan sonra yükselen yeni Helen uygarlığının merkezi Begama kentini Telefos kuracaktır. Perguma Luvi’ler tarafından kurulmuş bir kentcik ya da köycük olmalıdır.

Luvi ve Hititlerin dilinde “parku, perg”, “dağ, yükseklik” demektir. Almancada da “berg” dağ demek. “Umna,uma”, eski Anadolu dillerinde “insan” anlamında kullanılır. Latincede “human” insan demek.

PERGUMA, “yüksek yerde, tepede yaşıyan insanlardır”. Çağdaş Bergama adının kökeni budur.

Attalos’lar Bergama Krallığının en parlak döneminde yaptırdıkları ZEUS sunağıyla güç ve zenginliğini tüm dünyaya gösterirken,köklerini tanrısal ve soylu insanlara bağlıyorlardı. Telefos’un babası Herakles aracılığıyla tanrısal güçlere yaklaşıyorlardı. Helen dilinde Telefos(uzaktan gelen ışık) demek.

MYSİA, bir ülkeler ülkesidir. Koca bir ülkedir. Bir çok ülke yaşar bu koca ülke içinde. Batıda EGE, Kuzeyde Marmara denizine, Çanakkale boğazına dayanır. Doğuda, eski Bithynia ve Frygia;şimdiki Bilecik ve iç batı Anadolu bölgesiyle çevrilidir.

Mysia ülkesi içinde değişik adlar taşıyan yöreler vardır. Çanakkale ile Edremit arasındaki kara parçasına Troas yada İlion, Edremit körfezi ile Ailağa arasındaki şeride de Aiolis denir. Bakırçay yöresi Mysia’nın etekleridir.

Tarihin babası, Herodotos, Mysia,Lydia ve Karia’da yaşayanları kardeş saydığına göre bir yakınlık olmalı bu halklar arasında.Belki benzer dil konuşuyorlardı,görünümleri benzerdi, inançları ortaktı.Hepside Anadolu’da yaşıyan insanlardı.

MÖ.1200 de görülen barbar Balkanlıların göçleri kökten sarsmıştı Anadoluyu. Balkanların içinden saldırgan, batıda kalın duvarlı TROİAyı yakıyor, doğuda yıkılmaz sanılan HİTİT devletini deviriyor, başkent Hatuşa’ya giriyordu. Bir görüşe göre barbar Balkanlı akınlarına karışan bir halktı Mysialar. Yerli gücü sindirince Marmara denzinin yerleşmişlerdi. Beklide Mysia lılar , Muş’a kadar giden Muskilerdi bu Mys’ler. Bursa çevresinde bugün bile yaşıyan Misi köyleri var.

Belki de Muş’a kadar giden Muşkilerdi. Hititler Batı Anadolu’ya Luviya diyorlardı.

Mysia, Luvice “Ma-sa” sözcüğünden Helen diline uydurulmuş bir sözcüktü belki.”Masa” Ana Tanrıçanın yurdu demekti”. Hitit belgelerinde, Güney Marmara ya da Ege’nin kuzeyi Masa ülkesi olarak anılır. Hatta Güney Ege yöresinin,Arzawa’nın oynak beyi Madduwata başı sıkışınca bitişiğinde ki Masa ülkesine sığınır.

Luvice “ışık” manasına gelen,”LU” dan türeyen “LUD”; Karia’nın insanları Kar’lar, Eski Anadolu dillerinde “doruk” anlamına gelen “KAR” sözcüğünden ad alan halklar olabilirlerdi.

Bir eski ekindir LUVİ’lerin kültürü. Luvilerin yaygın ve baskın yaşadığı çağlar çok eski zamanlardır Hint Avrupa grubundandır. Luvice.Hititçeye, Almancaya,İran diline, vb., benzer. Bu akraba diller, genellikle MÖ.2 bin yıl içinde, Hititlerle birlikte tanındı ve kayıda geçti kil tabletlerde, kayalara kazıldı. Luvi dili yakın zamanda fark edildi bilim tarafından. Hitit tabletleri arasında bulunan yazıtlar işaret ediyordu, Luvilerin varlığını. Hitit hiyeroglifi diye bilinen Resim Yazısının, aslen Luvi Hieroglifi olduğu öğrenildi.Resimli yazı, sıradan insanların kolayca anlaması için icad edilmiş işaret dizgesiydi. Bu yazı,Hititlerin “Luvili” adını verdiği dille yazılmıştı. Bu dili konuşan ve yazan Luvi adlı bir halk olmalıydı. “Hitit Hiyeroglifi” dendi, Geniş bir etki alanına sahip yazı, Mö.1750 li yıllarla birlikte Hitit medeniyeti söndükten sonra, bu yazı yüzyıllarca Güney ve Güney Doğu Anadolu’da yaşadı. MÖ. 3 binde Girit’te yükselen Minos medeniyetinin ilk dönemlerinde kullanılan yazı biçimi olan” Girit Hiyeroglifi”nin Anadolu kaynaklı Luvi resimli yazısıyla büyüyk benzerlikler taşıdığı bugün fark ediliyor. Batı Anadolu kıyılarında yaşayan halklarla Girit lilerin hiç de farklı insanlar olmadığı açıkça seziliyor. Batı Anadolu’nun bilinmeyen geçmişini MÖ.2500 yıllara çekiyor. Girit medeniyetinin yükseldiği çağlarda Hititler daha ortaya çıkmamıştı Anadolu’da. Bu bakış günümüzden 5 bin yıl önce Ege Denizi kıyılarında Luvi kökenli insanların yaşadığını gösteriyor.

Eski Anadolu’daki, Hatti ülkesindeki kentlerin çevresini taş surlarla ören Luvi kökenli bir Hitit Kralı olmalıdır.

Taş buldukları yerde somut iz bıraktı Luvi’ler.

NOT: Anadolu topraklarında eski uygarlık kuran halklarda TANRI ve TANRIÇA ünvanı. Bizim şimdiki insanlar gibiler. Bu ünvanı taşıyan insanlar bizim gibi evleniyor. Çoluk çocuğa karışıyor. Anlaşıldığına göre; O halde bu ünvanı taşıyan insanlar o çağların soylusu olabilirler. Ayrıca Allah’tan onlara verilmiş bilemediğimiz ,zaman ötesine yolculuk yapan kişiler de olabilir. Beklide Allah’a daha yakın,bilge kişilerde olabilir.Bilimde ve Yöneticilikte önderde olabilirler.Çevremde heykel ve Rölyef yani kabartma heykelcikler görünmekte. Ve bilimciler bu Tanrı veya Tanrıça Zeus veya Athena’dır diyebiliyor. Kaynak: Sefa Taşkın ,Mysia ve Işk İnsanları. 1997yıl. ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder