23 Mayıs 2009 Cumartesi

ESKİ, ANTİK , ORTA ve YENİ ÇAĞ NOTLARI

Roma ordusunda paralı Hititli askerler bulunmakta ve Mabetlerde Kybele,Kybele diye tanrılarına dua ederlerdi.

Anadolu da ki kayalara kabartma olarak yontulmuş heykeller Hititlere aittir.

Hititlerde Ev Mimarisi. Evler bir veya iki odanın yan yana dizilişi ile yapılmıştır. Bu plan avlulu fakat organik değil. Duvar malzemesi tek kerpiçten, temel sokl taştan. Dam örtüsü ağaç kiriş, söğüt dalı veya kaba otlar en üstte çamur ve toprakla örtülüdür.

Neolitik Çağ da Ev ve yapı malzemesi, balçık yani toprağın suyla yuğrulmasıdır. Damın örtüsü için söğüt dalları, ağaç gövdeleri ve taş kullanılmış. Yine söğüt dallarından yapılı kulübelerde yaşamışlar.

Romada oturma ve yatma odaları mangallarla ısıtılırdı. Lambalarlada aydınlatılırdı.Tabii ki yağ yakılıp aydınlatılırdı.

                 

SİVİL MİMARİ

SELÇUKLU EVLERİ PLANI özellikle evler bir avlu içinde bir veya iki katlı, duvarlar kerpiç, dam örtüsü düz ve saz otu, toprak ve çamurdur.Mutfağı, samanlığı yani hayvan yem deposu denebilir. Birde ahır hayvan barınağı gibi birimler servis hacimleri avlunun kenarıydı.

Müslüman evleri çıkmaz sokakta. Bodrum katı yok. Zemin katta mutfak var. Evler duvar çeşmeleriyle organik bir yerleşim olüşturur.

Gayri Müslüm Evleri. kargir yapı, dış yüzeyi bezemeli, ön cepheleri sütun başlıklı, birde öncephe üçgen alınlıklı ve bitki ve hayvan resimleriyle süslüdür. Demir furuşlara oturan ahşap cumbalı yapı yerden yüksekte. Evler bodrumlu. Pencereler sokağa açılmış. Kapı ve pencere kanatları zemin katta, genelde metal, üst katlar ise ahşap stordur. Geometrik yapı düzeni gösterirler.

BRONZ ÇAĞI

Toros dağları gümüş ve kurşun yataklarıdır. MÖ.3.binde Asyada Tunç madeni keşfedildi.

ANADOLU da mö 3.binde çanak çömlek önce elde arkasından 2 dakikada bir seramik çark aletiyle yapılmaya başlandı. Bronz çağı 1500 yıl sürdü. Yine bronz çağında karasabanın uç demiri döğme teknikle yapılıyordu.

HİTİTLERde MÖ.14-13.yy da Hitit heykelciklerinden cam olana rastlanılmıştır.

ORTA ASYA da MÖ.I.binin sonunda çömlekçi çarkı kullanılıyordu.

CAM

MS.3.YY da Roma da camlar sade ve nakışsızdı. Doğu Roma da yani 15.yy da Akdeniz kıyısında cam yapılıyordu. Örneğin cam bilezik.

MS.5.YY da Batı Roma da pencere camı yapılmış.

FRİG ALFABESİ, şimdiki alfabeye yakın. Fenike alfabesine yakın. GORDİYON kazısında yazılı malzeme çıkmadı. Alfabe Yunanlıları etkilemiş olabilir.

PERSLER ÇİVİ YAZISINI Ön Asya ‘da kullanmış en son halkdır.

LİDYA DİLİ henüz çözülemedi.

LİKYA DİLİ de çözülemedi.

KİKLOP TARZI KALE DUVAR örme tekniği:  Birbirine geçmeli taş örgü yapısı Helenistik dönemdir. Duvar örgüsü genelde harçsızdır.Hellen dönemde ki kiklop örgüsü, kiklop işi Yun.T. Tarih öncesi devirlerde çok büyük taşlarla harçsız olarak yapılmış duvar örgüsü. Köşelerde iki delikli ve yığma deliğin içine kurşun dökülmüş köşeye konmuş ve taş bağlantılıdır. Kikylop tarzı duvar çokgen taşlardan yapılmış-kesme taştan duvarlar sıralaması sağlıksız. MÖ.4.yy duvarlar bazen bal peteği gibi izlenim verir, bazende çokgen ile dörtgen arasındadır. Bu örgü biçimi dış yüzden baklava formunu koruyarak  yüzeyinin kaba bir dış yüzey oluşturduğu baklava yüz, yüzeye yivlerle yada birbirine koşut ufak çizgilerle belirli belirsiz değiştirilir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder