18 Mayıs 2009 Pazartesi

SELÇUKLU DÖNEMİ ASLAN HEYKELİ: vücudun dörtte üçü, profildendir. Ön sol ayak arma şeklinde havadadır. Kuyruk “S” şeklinde sırtta kıvrım yapar. Ve kuyruk ucu ejder başıyla sonlanır. Gözler badem şeklinde dir.

TÜRK EVLERİ: Anadolu’da tek odalı megaron evlere denir. Yapı malzemesi: tuğla,ahşap,kalas taşıyıcı ve dolgu sistemli taş kırıntısıdır.

HORASAN HARCI: adını Horasan şehrinden alıp karışımı kum,kiremit tozu, sönmüş kireç,kömür cürufu su ile karıştırılıp harç yapılır.

KİREÇ HARCININ KEŞFİ: MÖ.3.YY da Helenli ustalar, Helen imp. döneminde keşfetmişler. Karışımı: volkanik kül, kireç ve su karışımıdır.

HİTİT EVLERİ: Düz damlı, duvar örgü malzemesi kerpiç , kerpiçler arası arası çamur harçla yapılmıştır. Birde taş duvar örgüde sandık biçimli blok taşlar harçsız üs üste konarak yapılır.
HİTİTLERDE BOĞA VE GEYİK HEYKELLERİ görülmektedir. Hatta Hitit tanrısı boğaya tapıyor.Yine Boğa yol göstericidir.

ANADOLU’DA Hatti ve Hititlerde Geyik semboldür., Orta Asya’da da boynuzlu Geyik semboldür.


HZ.NUH: MÖ.5500 yıl.da yaşamış. Tufan mö.5500 den önce olmuş.? Nuh’un gemisi buharla çalışan mekanik malzemeden yapılmış. Kayn: Kırmızı Çizgi Dergisi yıl.2005
ŞOK… MS.7.yy da Araplar diyorki Rumlarla savaşırsak Rum kadınlarına tecavüz ederiz.

ARKEOLOJİK BULGULARA GÖRE ,TEVRAT’ın Tekvin bölümünde İbrahim peygamber mö.2000 yılında ortaya çıktı . Bir başka görüş mö.2100.yılı dolaylarında doğduğunu “SirLeonard Walley 1935 yılında neşretiği eserinde yazmıştır. Babası üst düzey bir devlet yetkilisidir.Hz.İbrahim’in yasalarından BABİL kralı Hamurabi mö.1910 da yararlandı.Bu yasaları Fransız arkeolog ortaya çıkardı.
HZ. ADEM’İN BOYU:
Tanrı ,Adem’e üç arşın boy verdi ama,levihler (Tanrı takdirinin,olmuş ve olacak şeylerin yazılı olduğu levha) de, ruhlarda ne var, ne yoksa hepsini de ona gösterdi.Adları öğretti de ona, ta sona dek ne olacaksa önceden önce, hepsini öğretti. Not: Bir arşın 68cm.dir. Kayn: Mesnevi c.I-II. çev: A.Baki Gölpınarlı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder