31 Aralık 2008 Çarşamba

OSMANLI PADİŞAHLARININ FİZYONOMİSİ

Sultan I.Osman (1281-1324): Esmer ve siyah saçlıdır (res. göre: Dolikosefal görünümlü kara çatık kaşlı ve kara gözlü olup göz rengi eladır. Düz ince narin burunlu. alıdan buruna geçiş düzdür.Kara Sakallı ve bıyıklıdır.) Ertuğrul Gazinin oğlu ve Osmanlı yazılı kaynaklarda koyu tenli (yani esmer derili demektir. siyah kaşlı, siyah ela gözlü, uzun boylu olarak tanımlar.)

Sultan Orhan.I(1324-1360) : açık tenli, ela gözlü, uzun ve nur yüzlü olarak tanımlanmış. (portredenden anlaşıldığına göre: Dolikosefal kafa, uzun yüz, dar alın, iri badem göz, ince uzun estetik ve düz  yapılı buruna sahip, alından buruna geçiş düz,sakal, bıyıklı sakal rengi sarı ve kumral da denebili;düz üstü oturmuş.)

SultanI. Murad (1360-1389) Orta boylu, yuvarlak yüzlü, açık renk tenli, hafif şehla gözlü olduğu söylenir. (portreden tanım: Bırakisefal kafa, İri yuvarlak gözlü, ince düz orta uzunlukta burunlu, alından buruna geçiş düz, ince hilal kaşlı, kara sakallı ve bıyıklı .Diz üstü oturmuş.)

Sultan I. Bayezid (1389-1402) Yuvarlak yüzlü, pembe yanaklı, açık renkli ve uzun boylu olarak tanımlanır. (portreye göre: badem şekilli irive lacivert gözlü, İnce uzun ve ucu çengelli burun, alından buruna geçiş düz.Ressam yüzünü uzun yapılandırmış. Hiçte yuvarlak yüzlü değil. Sadece  kara bıyık ve sakallıdır (res.göre: dolikosefal, badem şek. iri gözlü, uzun düz narin burunlu. Siyah sakal ve bıyıklı. Diz üstü oturmuş)

Sultan I.Mehmet (1403-1421) anası Devlet hatun’dur. Uzun boylu ve ince,  siyah saçlı, koyu ela gözlü olduğu söylenir.(portresinde brakisefal kafa, geniş alın kara ince hilal kaş, badem şek. göz yapılı, ince uzun burun. Alından buruna geçiş düz.Sakal ve bıyıklı ve reng siyahtır.Diz üstü oturmuş)

Sultan II. Murad (1421-1444) : ana adı Emine. Ortaboylu, açık renkli, güler yüzlü olarak tanımlanır.( portreye göre: iri ve badem gözlü, ince uzun düz ve burun ucu yuvarlak,alından buruna geçiş düz. uzun yüzlü  o halde dolikisefal ve siyah sakal ve bıyıklıdır.Diz üstü oturmuş.)

Sultan II. Mehmet (1444-1446, 1451-1481) Huma hanımın oğludur.(portreye göre, brakisefal, geniş alın,alından buruna geçiş düz,çatık hilal kaşlı.ince uzun düz burun. Badem şek.ela gözlüdür.Siyah sakal ve bıyıklıdır. Diz üstü oturmuş.)

Sultan II.Bayezit (1481-1512) Orta boylu, buğday tenli, sert bakışlı olduğunu söyler. ( portreye göre: Dolikisefal, sarı sakal ve sarı benizli  uzun yüzlü, ince uzun ve kavisli burunlu,alından buruna geçiş düz, ela gözlü. sakallı ve bıyıklıdır. Diz üstü oturmuş.)

 Fatihin ve Mükrime hanımın oğludur.

Sultan I. Selim (1512-1520) Ayşe hanımın oğludur. (portreye göre: Brakisefal kafa, yuvarlak ela  gözlü, ince orta uzunlukta ucu topuzlu burunlu,alından buruna geçiş düz, yüzü traşlı ve siyah bıyıklıdır,yuvarlak yüzlüdür.Gösterişsiz sade bir yaşamı benimsemiştir.Diz üstü oturmuş.)

Sultan I. Süleyman (1520-1566) Yavuz sultan selim ve Hazfa hanımın oğlu. (portreye göre: yuvarlak yüzlü,mesosefal kafalı, pembe yüzlü, iri yeşil gözlü, uzun  ince düz burunludur.Alından buruna geçiş düz,saç ve sakalı grileşmiş renkli.Diz üstü oturmuş. )      

Sultan.II.Selim (1566-1574) Hürrem Sultanın oğlu. “Sarı Selim diye anılır.  Açık renkli, kızıl saçlı ve açık renk gözlü olduğu resimlerinde görülür. (portreye göre: geniş alın, yuvarlak yüz brakisefal kafa, küçük yuvarlak ela gözlü, ince düz burunludurAlından buruna geçiş düz. Siyah sakal ve bıyıklı.Diz üstü oturmuş.)

Sultan III. Murad (1574-1595) anası Nurbanu sultan. Kaynaklara göre: orta boylu ve kumral diye geçer. (portreye göre: badem şek. ela koyun gözlü, siyah ince kaşlı, ince uzun düz burunlu,alından buruna geçiş düz. Uzun yüzlü dolikosefal kafalı ,  pembe yüzlü, siyah sakal ve bıyıklıdır.Diz üstü oturmuş.)

Sultan II.Mehmed (1595-1603) Safiye sultanın oğlu. Kayn. göre zayıf iradeli ve evhamlı bir kişidir. (portreye göre:brakisefal kafa, badem şekilli ve ela gözlü, uzun ince düz ve sivri burunlu.Alından buruna geçiş düz, ince hilal kaşlı, pembe yüzlü, kara sakal ve bıyıklı ve yuvarlak yüz ve geniş alınlıdır.Diz üstü oturmuş.)

Sultan I.Ahmet (1603-1617) Kayn.göre: sakin ve iyi huylu bir kişi. (Portreye göre: dolikosefal kafa, uzun ucu sivri burunlu, iri kara gözlü, pembe yüzlü ve siyah sakal bıyıklıdır.) Anası Handan sultan.

Sultan  I.Mustafa (1616-17,1622-23)  Kaynak. dengesiz ve çocuksu hareketleri olan, solgun, faqkat güzel yüzlü kişi. Hatta deli olduğu olduğu söylenmiş. Ancak dengesizliği yüzünden onun kerametine inanıp, deli değil veli diyenler bile olmuş. (portreye göre, brakisefal kafa, küçük siyah gözlü, düz ince burunlu,alından buruna geçiş düz, hilal kaşlı, pembe yüzlü, siyah sakal ve bıyıklı.Diz üstü oturmuş.)

Sultan II.Osman (1618-1622)  anası Mahfiruz hanımın oğlu. (portresine göre: brakısefal kafa,uzun yüz, iri ve ela göz, düz ve uca doğru kalın buruna sahip,alından buruna geçiş düz, sakalsız yani traşlıdır.Diz çökerek oturmuş durumdadır.)

Sultan IV.Murat 1623-1640)  ana adı Mahpeyker dir. Fizyonomisi: uzun boylu, geniş omuzlu sert bakışlı bir kişiliğe sahip. saşavkan tiptir. (portresi: uzun yüzlü ,uzun ince ve ucu kalın burunlu,alından buruna geçiş düz,iri ela  gözlü, siyah sakal ve bıyıklı olup bağdaş kurup oturmuş vaziyettedir.)

Sultan İbrahim(1640-1648)  Ana adı Mahpeyker dir. (portresi uzun yüzlü dolikosefal kafalı, Badem şek. iri ela gözlü, düz dolgun burunlu.dur.Alından buruna geçiş düz.Sakalı ve bıyığı beyaz.)

Sultan IV.Mehmed (1648-1687) Ana adı Hatice Turhan dır.  Orta boylu, açık renkli kişidir.(portresi kara sakal ve bıyıklıdır. brakisefal ince düz burunlu, alından buruna geçiş düz, hilal şek. çatık kaşlı. iri siyah gözlü, diz üstü oturmuş durumda.) Ayrıca dindar ve iyi kalplidir.

Sultan II.Süleyman (1687-1691) Ana adı Saliha’dır. Kaynaklar iri yapılı ve yumuşak huyludur.(portresi, yuvarlak beyaz tenli, çukur ve iri ela gözlü,, uzun ve ince burunlu, alından buruna geçiş düz, sarı saçlı şimdi sakal ve bıyıklar aklaşmış.)

Sultan II.Ahmet (1691-1695) ana Hatice Sultan. Kızıl sakallı, ince düz uzun burunlu, esmer bir kişidir. (portresi, gözleri iri yuvarlak ve siyah. burun ince düz ve uzuncadır. Kaşlar ince ve çatık. Alından buruna geçiş düz,diz üstü oturmuş vaziyette.)

Sultan II.Mustafa (1695-1703)  ana adı,Gülnuş dur. Adil padişahtır.(portesi, iri, ela ve yeşil gözlü,kaşları hilal şek. burun düz uzun ve incedir yüzü açık beyaz. kumral sakal ve bıyıklı. alından buruna geçiş düz,olasılıkla brakisefal ve yuvarlak yüzlüdür. diz üstü oturmuş vaziyette.)

Sultan III.Ahmet (1703-1730)   anası Gülnuş haqnımdır. (portresi, dolikosefal,uzun yüz, dar alın düz ve uzun burun yani alından buruna geçiş düz. küçük yuvarlak gözlü. Sakal ve bıyık kumral yani buğday renginde. diz üstü oturmuş.)

Sultan I.Mahmud(1730-1754) ana adı Saliha. kısa boylu ve kamburcadır. İri badem şek.gözler. uzun yüzlü, uzun ince düz burunlu ve alından buruna geçiş düz, brakisefal kafalı, sakal ve bıyık  koyu renkli, diz üstü oturmuş.)

Sultan III.Osman (1754-1757) Ana adı Şehsuvar. İradesi zayıf ve sinirli kişidir. (portresi; brakisefal kafa, düz geniş alın, alından buruna geçişdüz, ince uzun burun, badem şek. iri gözler. hilal ince kaşlar. sakal bıyık siyah , diz üstü oturmuş vaziyette.)

Sultan III.Mustafa (1757-1774) Ana adı Mihrimah hanım. (portresi, dar alınlı uzun yüzlü iri badem ve ela gözlü,ince uzun düz burunlu ve alından buruna geçiş düz.ince hilal kaşlı,  kahve renkli sakal ve bıyıklı.)

Sultan I.Abdülhamid (1774-1789) anası Rabiya sultandır. İri badem şek. ela gözlü,esmer renkli, orta kalılıkta burunlu  ve alından buruna geçiş düz.Sakal ve bıyık siyaha yakın az açık renkli.)

Sultan III.Selim (1789-1807) anası Mihrişah dır. (portreye göre,dolikosefal kafa, alından buruna geçiş düz,  uzun düz burun, iri badem şek. ela göz, ince kaşlar.Uzun yüzlü kahve rengi sakal ve bıyıklı.)

Sultan IV.Mustafa (1807-1808) anası Ayşe Sineperver. Uzun yüzlü dar alınlı ,ince düz burunlu, alından buruna geçiş düz. küçük ela gözlü,ince hilal kaşlı. Sakal ve bıyık siyah.)

Sultan II.Mahmud (1808-1839) anası Nakşidil dir. (portesine göre, Yuvarlak yüzlü, düz alınlı, alından buruna geçiş düz, brakisefaldır. gözler yuvarlak ve eladır.burun düz ve kalın yapılıdır. Kaşlar ince hilal şek. sakal ve bıyık koyu kahve renklidir.)

Sultan Abdülmecid (1839-1861) anası Bezmialem sultandır. Brakisefal kafa, yuvarlak yüz ve alından buruna geçiş düz. Gözler küçük ve yuvarlak sakal ve bıyık kahverengidir. Düz ve narin kısa burunludur. Tahtta oturur vaziyettedir.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder