30 Temmuz 2007 Pazartesi

ÇAĞDAŞ DÖNEMDE KONYA

19.yy’ın ilk yarısında Konya yöresi Karaman adını taşımaktadır. Konya merkez sancağı olmak üzere toplam 7 livası (sancak) vardı. Bunlar Beyşehir, Akşehir, Kayseri, Niğde, Kırşehir ve Aksaray’dı. Ayrıca 1867 yılının il yıllığında 10 kazası vardı. Bunlar Akşehir, Karaman, Ilgın, Seydişehir, Ereğli, Hadim, Bozkır, Hoyran, Yalvaç ve Aşiret-i Rişvan
idi.
1877 yılı yıllığında Konya merkez sancağının kazaları şunlardı: Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Bozkır, Karaman ve Koçhisar Konya Vilayetinin 5 sancağı, 30 kazası 27 Nahiyesi, ve toplam 1967 köyü olduğunu yazmaktadır. 1831 yılı Osmanlı nüfus sayımına göre, Beyşehir ve Akşehir kazalarında ki erkek nüfusu 96380 idi. Konya kentinde 12457 erkek köylerinde 6860 erkek ve kazalarında da 37293 müslüman erkek; ayrıca
Konya’nın köylerin de de 1678 reaya (rum Ortodoks) erkek nüfus vardı. Aynı dönemde Beyşehir ve Akşehir’de sırasıyla 831 ve 2171 müslüman erkek nüfus ile küçük birer kent görünümündeydiler.
1869 Konya vilayet il yıllığında Konya merkez sancağında 939 köy ve mahalle ile toplam 57859 hane bulunmakta idi. 1899 Konya il yıllığına göre Konya da 1024 Rum Ortodoks, 1822
Ermeni Gregoryen ve 37 de Katolik vardı. Ayrıca Akşehir‘de 872 kadın ve 839 erkek vardı. Ermeni Gregoryen nüfusun yoğun olduğu kazalar ise Akşehir 1582 kadın ve 1552 erkek . Karaman 287 kadın ve 316 erkek. Ereğli 221 kadın ve 220 erkek idi. Konya da 760 kadın ve 806 erkek vardı.
Cuinet isimli misyoner, 1890’larda Konya merkez sancağında toplam 294646 müslüman vardı diyor. Cuinet’e göre Müslümanlardan sonra en kalabalık etnik (halk) 15000 kişi ile Çingeneler idi. Gine Cuinet’e göre 1885 de Konya’da 877272 müslüman 56561 Rum, 9813 Ermeni ve 216 Yahudi vardı. Akşehir’de 43265 müslüman, 1711 Rum, 3134 Ermeni Gregoryen ve 1Yahudi vardı. Konya merkez kaza 92816 müslüman , 4016 Rum, 1566 Ermeni vardı.
1899 yılı vilayet salnamesine göre Konya kentinde ki devletin taşınmaz malları: 1 lise, 38
İlkokul, 1 kız okulu, 1 öğretmen okulu, 1 petrol deposu, 1 saat kulesi, 6 han, 4 eczane, 7 kervansaray, 8 hamam ve 1 hükümet konağı vardı.
1877 yılında Konya merkez sancağında toplam 666 çocuk mektebi, 7 ortaokul ve 115 medrese vardı. Çocuk(sıbyan) mektebinde okuyan kız sayısı 9347, erkek öğrenci 21319 idi.
Beyşehir’de 79 sıbyan(çocuk) mektebi vardı, bu okullarda 923 ü kız, 1896 sı erkek, 1 de ortaokul vardı.
Akşehir’de 58 sıbyan mektebi vardı. Bunların 1017’ü kız , 1469’sı erkek, 1’de ortaokul vardı.
Ilgın’da 28 sıbyan mektebi vardı. Bunların 431’sı kız , 1745’i erkek idi, ancak ortaokul yoktu.
Saideli Nahiyesi’nde 19 (Kadın hanı) sıbyan mektebi, bunların l370’i erkek, kız yoktu.
Gezgin Issawi’ye göre: İngilizler 1908-1912 arasında Konya civarlarını işletiyorlardı. Sanayi
olarak o yıllarda Ilgın, seccadeleri ile tanınmıştı. Ayrıca Konya Güherçile fabrikasından İstanbul’a Güherçile gitmekte idi.
1892 il yıllığına göre Konya merkezde 1 Rum okulu ve 1 Ermeni okulu ile 51 müslüman
okulu vardı. Akşehir’de 1 Rum okulu, 1 Ermeni okulu vardı. Ve merkezde 6 müslüman okulu , köylerinde ise 40 müslüman okulu vardı. Karaman’da 15 Müslüman okulu, 1 Rum okulu, ve 2 Ermeni okulu vardı. Bozkır kasabasında 1 Müslüman okulu, birde Rum okulu vardı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder