13 Şubat 2013 Çarşamba

MİLATTAN ÖNCE; ORTADOĞU, ANADOLU ve MEZOPOTAMYA’LILARIN KİMLİĞİ

Bu yorumu fazla ciddiye almayıp gülelim geçelim. Mesela: Sumerler çok tanrılı bir halk. Sosyal hayatta kullandıkları çivi şekilli yahut karekterli yazıları SOLDAN sağa doğru yazılmıştır. Yine aynı özellikleri taşıyan; Hitit, Asur, Frig, Babil gibi halkların yazıları çivi şekilli karekterli olup SOLDAN sağa doğru yazılmıştır. Bu halklar aynı zamanda çok tanrılı dine sahiptirler. Hiç o ayrıntıya girmeye gerek duymuyorum. Şimdi yazıları SAĞDAN sola doğru yazılı dillerin başında İbranice ve Arapçadır. Aynı zamanda bu halklar tek tanrılıdırlar. İlginçtir ki Milattan Önce Orta Asyalı halklardan Köktürklerin yazıtları, yukarıdan aşağıya doğru yazılıdır. Ve o yüzyıllarda halk çok tanrılıdır. Şunu da hatırlamak gerekir. İlk ırk, soy bilimi İbranicede geçmektedir. Eski çağ bilimlerine, bilim ve teknoloji ilerledikçe yeni ilave bilgiler eklenebilir. Tevrat’ta Hititler adı Ortadoğu halkı olarak MÖ.13-14 yüzyılda yaşıyan halk olarak geçmektedir. Acaba onların bir bölümü Anadolu’ya geldi mi? bence net olarak henüz bir bilgi yok. Anadolu’nun ilk yerli halkı Hattiler olduğu bilinmektedir. Ön Asya uzmanı Lands Berger,Sumerlerin Güney Irak’a; Bahreyn’nin Tilmun adasından geldiğini söylemektedir. Sonuç: Eski çağlarda yaşamış halkların şu veya bu ırktandır tezine gülüp geçerim. Yok öyle bir şey. Hepsi yorum yani varsayımdan ibarettir. Şimdi özellikle Babil sendromu diye yazılar çıkıyor. “Yunus Emre’nin sözü aklıma geldi. “Yetmiş iki millete bir gözle bakmayan, halkın gözünde dâhide olsa hakikatte asidir” sözü, Babil’de insanoğlunun yeryüzüne dağılmasıyla beraber dillerinin de 72,5 parçaya bölünmesini hatırlatırım. Babil meselesi Allah’ın insanlık için görevlendirdiği elçi ve resullar hakkında bilgi sahibi, ayrıca Sumer ve Assur bilim adamlarının alanına girmektedir. Mesela Sumer dilinin sondan eklemeli bir dil olduğu bilinmektedir. Aynı şekilde Hitit dilinde de sondan eklemeli kelimelere sıkça rastlanmaktadır. Çünkü hitit dili aynı zamanda imparatorluk dili olduğu için hakimiyetinde ki ülkelerin dilleride hitit diline girmiş. Eski yunanca ve çağdaş Yunancadan türkçeye geçmiş kelimeler fazlasıyla mevcut. Türkçeyle benzerliği var ama yine de sümerler Türktür diyemeyiz. Bırakın dil ve kültür araştırmacıları tarafsız bölgede çalışsınlar.Belki de bölgeye barışla birlikte Ademoğullarının kardeş olduğu tezine inanırlar.Farklılıklar zenginlikten ziyade zeka ve çelik bir nesil demektir.