18 Kasım 2012 Pazar

EN YAYGIN RUH HASTALIKLARI ve TEDAVİSİ:


Kim Rahman’ı anmaktan yüz çevirirse, biz ona şeytanı musallat ederiz. (zuhruf sure.36)

Bu şeytanın vesveselerinden (vehim/takıntı/kurgu) kurtulması için, tabii tıbbı tedaviye ve manevi tedaviye sıkı sarılmaktan başka yol yoktur.

Devalı abdestli olmak, ibadetleri düzeltmek, çok Kur’an-ı Kerim okumak ve  Allah’ı devamlı teşbih etmek. Her gün, yarısı sabah namazından önce, yarısı ikindiden sonra olmak üzere sırayı bozmadan: Fatiha-i Şerif, Bakara suresinin ilk 5 ayeti ve 163-164. Ayetleri.(163.ayetin meali: İlahınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur. O, rahman ve rahimdir.)   ( Arapçası: 163.ayet: ve ilahi hüküm ilahün vahidün La ilahe illa hu verrahmanürrahim.)  

Ayet.164: Şüphesiz ggöklerin ve yerin yaratılmasında gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah’ın gökten indiripde ölü haldeki toprağı  canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları  ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için bir çok deliller vardır.

Ayetel Kürsi  ve Amenerrasulü,Yasin-i şerif, Saffat sure:37 “7.ayeti devamlı teşbih edilmeli. Bu üç ayet dua ayetidir.” ,rahman sure 5,. Vakıa sure56, Mülksure67, İhlas sure112, Felak sure113, Nas sure 114, Kafirun sure109, sad sure41 ayetinin yarısı, mü’minun sure97-98,

Hz.Enes(ranh)dan rivayet: Cinnilerin azılılarına Bakara suresinde ki şu ayetlerden daha güçlü  tesir eden bir şey yoktur. “Ve ihahüküm ilahün vahidün ‘den itibaren iki ayet” buyuruluyor. Bu ayetleri ezberlemek ve yukarıdaki dua ayetlerini günde en az 300 defa teşbih etmek çoketkilidir. Yatarken, gezerken, iş yaparkende teşbih edilebilir.

PEYGAMBERİMİZ  HZ.MUHAMMED (SAV)
“Vesvese şeytanın tohumudur. Tarlası tokların karnıdır. Toklukta vaki olan vesveseler kuvvetli ve artıcı olur. Vesvese ateşi açlıkla söner. Mecnun aç kalınca , deliliği kalmaz, akıllı olur.”buyurmuşlar.
“Bir ay boyunca her pazartesi ve Perşembe bir gün boyunca aç kalınmalıdır.” Bu hastalar için,açlıkta devamlılık fevkalede önemlidir. Bir ay bittikten sonra hasta 3 gün açlık yapmalıdır.
4.gün akşamı karaciğer temizlenmesi yapmalıdır.(karaciğer kemizlenmesi 3 gün)
3 ölçü aslan kuyruğu otu+3 ölçü alıç+2 ölçü oğul otu
2 ölçü kedi otu kökü ince ince kıyılır, bir bardak kaynar suyla karıştırılır ve 5-10 dakika demlendikten sonra süzülüp günde üç defa içilir. (korku, gerginlik, uykusuzluk ve huysuzluğu azaltır.)
RUH HASTALARI açlıkla birlikte muhakkak hacamat yaptırmaya başlamalıdır. Çünkü hacamatla ve Kur’an-ı Kerim okumakla kontrol edebilirler. HACAMAT TEDAVASI: Omuzlar, kafa arkası, iki taraftan kulaklarla-ense çukuru arası, kürek kemikleri arası ve altı, bel ve kuyruk sokumu, dizler, tekrar kafa hacamatları sırasıyla yaptırılmalıdır. Kafa,kürek kemikleri arası ve altı hacamatlarını birkaç defa tekrarlamak gerekir. İlk 2 hafta her p.tesi ve Perşembe , sonrası 3 hafta her p.tesi veya Perşembe, sonra 3 ayda bir hacamat yaptırılmalıdır.Hacamatlat tamamlandıktan  5 hafta sonra SÜLÜK tedavisine başlanır.