16 Temmuz 2011 Cumartesi

İzmir Kent Tarihi

İZMİR KENT TARİHİ ÖZETİ
a-Eskitaş (paleolitik) ve Yenitaş(neolitik) çağlar b-Kalkolitik çağ. c-Tunç (bronz) çağı ve, d-Demir çağını yaşamış bir kent İzmir.
İzmir günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce sona eren bu çağdan sonra ilk olarak Anadolu’nun doğusundan başlayan neolitik çağ hayatı günümüzden 9 bin veya 8 bin yıl önce izmir’inde içinde bulunduğu Ege kıyılarına ulaşmıştır.
Arkasından kalkolitik çağ, günümüzden 5 ile6 bin yıl öncesine giden boğazlar üzerinden gelen yeni halk veya akrabaları olan yeni halklara bağlanmaktadır. Aynı şekilde günümüzden 5bin yıl önce tunç çağını yaşamış olan İzmir , birde günümüzden 2500 yıl önce coğrafyacı Heradatos: İzmir’in bulunduğu bölgeyi dünyanın en güzel iklimi İonya’dır şeklinde tanımlamış. İzmir’li ozan Homeros’un “ Odessa ve İlya’da destanlarını mö.8.yy ın ikinci yarısında yazmıştır. İzmir mö.1050 yılında kurulmuş. Bugünkü İzmir ili, antik İonya bölgesiyle hemen hemen örtüşmektedir. İl sınırları içinde bulunan İon kentleri eski Foça,Urla,Ildırı,Seferhisar -Sığıcak, Ürkmez,Menderes- Değirmendere ve Selçuk’tur.
Efsanelere göre İzmir’in kuruluşu Baş tanrı Zeus ile Pluto’un oğlu Tantalos’un ilk kez kurup yönettiği kent olarak tanımlanır. Kenti mö.6.yy dan sonra bir zamanlar Ege kıyılarında yaşadığına inanılan Amazon’lardan aldığı Helen yazıtında anlatılır.
İzmir’de Frigler ve Lydyalılar yaşamış. Mö.6.yy da Pers egemenliği hüküm sürmüş.Ardından B.İskender İzmir’i almış. Daha sonra ortaçağda Romalılar ve Bizanslılar dönemi. Arkasından Çaka Bey dönemi ve Osmanlılar şimdide Cumhuriyet dönemi hüküm sürmeye devam etmektedir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder