18 Haziran 2008 Çarşamba


GALATLAR


İndo-Avrupa kavmidirler. İlk izlerine mö:600 yıllarda Güney Fransa’da rastlanmıştır. İsa(as)ın doğumundan önceki yüzyıllarda Keltler tüm Avrupa’ya yayılmışlar ve bir bölümüde Kuzey İtalya’da diğer bölümüde Alp ve Pirene dağları ile Ren ırmağı arasında kalan Belçikaya değin uzanan bölge içinde oturmuşlar.
Keltlere Helenler Keltai çoğulu Keltoi,Romalılar da Gali çoğulu Gallus diyorlarmış.
Galatlar (Keltler) Anadolu’ya mö3.yy da üç büyük boy halinde Anadoluya akın edip sonraları Kızılırmak yayı içinde ve Ankara ile Pessinus yörelerinde oturan Keltleri ise Helenler, Galates adı ile anıyorlrmış. Galatlar kuzey doğusunda ki Frigyayı içine alan bu ülke ve Ankyra çevresi ve Büyük Nefesköyü ne yerleşmişler. Bu bölgede mö.3.yy ile ms.6.yy arasında yaşamışlar.Başkentleri Ankara’dır.
Galatların FİZYONOMİK Yapıları:
Devasa vücutlu ve dev yapıları, uzun boylu yada sarı veya kızıl saçlı, beyaz derili yani beyaz tenliydiler. Gözleri mavi renkli, vücutları hafif dalgalı kas yapılıdır. Saçlarını misket limonu ile yıkayarak parlatıp şekillendirdikleri boynundan arkaya yani enseye doğru tarayarak sarkıtırlardı. Kimileri sakallarını traş ederler, kimileride uzatırlardı. Galatlar bıyıklıdırlar. ve bıyıklar ağızlarını örter. Nükteciler, övgü ve yergiyi severler. Taklitci ve çabuk öğrenen zeki insanlardır.
Galatlar açık, geniş fakat düz olmuyan engebeli yerlerde yani vadilerde otururlardı. Doğal tahkimat (yani çevresi siperli doğal yapılı yer) sağlayan sarp ve kayalık tepelerde savaşmayı severler, şiddet ve çabukluk esastır. MÖ 189 da düz ovada yaşamaya başladılar. Anadoluya gelince Frigya yı işgal ettiler. Egemenlik sınırları Kapadokya ve batısında ki orta Anadolu’dur.
M.Ö.2000 e doğru bizim Galat yaylasına Hititler inerler.Batılı bilginlere göre bunlar kuzeyden,Trakya’dan ve Marmara üstünden yada Karadeniz kıyılarının Kafkasya yönünden gelen halklar. Bunlar beyaz ırktandır. Nordikmi?, Urallımı?, Altaylımı?, yoksa ilk Türklermi?. Ne olursa olsun soğuk bozkır ırkı ve sami değil.
M.Ö.4000 Sümerleri de beyaz ırktandırlar, Sami değiller.
Davut dan türeyenlere kan vermiş olan Hititler, Mısır freskleri üstünde en saf renklerle işlenmiştir: Kumral,karmakarışık uzun dik saçlı, düz burunlu koca şeytanlar.; her an gülmeğe hazır, konuşkan baş eğmez insanlar. kadınları alçak gönüllü, gösterişsiz. Demirişçiliğinde ustalar.
Hatta zalim Asurluları, Mısırlıları yendiler.Suriyeye gelecekteki Filistine yayıldılar.
Hititler mö.1200 de Marmara ve Ege kıyılarına gelen akıncılar gördüler. Bunlar süt gibi beyaz derili, mavi gözlü, içkici sarışın devlerdi.Kudüs’te bulunan Avrazya ailesinden olan Hititler, Süleyman peygamber le akrabadır. Büyük olasılıkla baba tarafından, Süleyman’ın Hititlerin oğlu olduğu… (eser:Galatlar,s.106, yıl.2000)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder